KODOWANIE

Zajęcia dla dzieci

Koduj z Pedagogiczną

Dziewięć powodów dla których warto uczyć kodowania.

Materiały

Książki, strony internetowe...

Książki i artykuły z czasopism na temat kodowania, dostępnych w bibliotece.
Linki do stron ze scenariuszami, materiałami itp.