KODOWANIE

Koduj z Pedagogiczną

Zajęcia zostają zawieszone na czas epidemii.

Koduj z Pedagogiczną to cykl zajęć dla przedszkoli (5 i 6-latki) oraz klas I-III szkoły podstawowej.
Tematy zajęć:
Jak „myślą” roboty?
Kodować znaczy myśleć logicznie.
Tworzymy pierwsze kody.

Zachęcamy do zapisów grup zorganizowanych.
Kontakt:
Wydział Multimediów i Wspomagania Edukacji
tel. (83) 342-06-16 lub (83) 343-32-37 w. 25
multimedia@bialabp.edu.pl

 

DLACZEGO WARTO?

Celem zajęć jest wprowadzanie dzieci w świat kodowania/programowania poprzez ćwiczenie aktywności rozwijających logiczne myślenie oraz przybliżanie podstawowych pojęć. Pragniemy zachęcić dzieci, aby nie poddawały się technologii biernie, lecz próbowały ją zrozumieć. Nauka kodowania wspiera rozwój intelektualny dzieci w wielu obszarach.

zabawy rozwijają myślenie przyczynowo-skutkowe, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, zdolności analityczne, umiejętności dostrzegania prawidłowości i schematów

aktywności rozwijają kompetencje matematyczne, językowe, artystyczne, ruchowe

nauka programowania motywuje do próbowania czegoś nowego, uczy dekompozycji (dzielenia dużych zadań na mniejsze), wnioskowania oraz korekty błędów

zadania rozwijają funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową

ćwiczenia i zabawy doskonalą myślenie algorytmiczne - dzieci uczą się układania logicznych sekwencji, odczytywania i konstruowania instrukcji, postępowania według podanego algorytmu

zajęcia pokazują jak mądrze korzystać z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, pozwalają nadążać za postępem techniki i z tego postępu świadomie korzystać

zajęcia pozwalają rozwijać myślenie kreatywne, umiejętność rozwiązywania problemów, znajdywanie powiązań między elementami, które pozornie są różne

wspólne działania rozwijają kompetencje społeczne, uczą współpracy, angażują w wykonywanie zadań większą liczbę uczniów

nauka kodowania wymaga jasnej i klarownej komunikacji, która zmusza do precyzyjnego formułowania swoich działań, a tym samym do rozwijania umiejętności językowych

JAK TO ROBIMY?

Proponowana przez nas forma zajęć zachęca dzieci do eksperymentów – nic tak nie pobudza do myślenia jak doświadczanie i działanie. Uczeń nie jest tylko odbiorcą podawanych wiadomości, ale przede wszystkim, poprzez szereg działań, samodzielnie szuka rozwiązań. Podstawowe zagadnienia programistyczne wdrażane są podczas zabaw bazujących na aktywności uczniów. 

Podczas zajęć wykorzystujemy różne materiały dydaktyczne ułatwiające naukę kodowania. Najważniejsza pomoc dydaktyczna w formie planszy do kodowania pozwala w taki sposób skonstruować zajęcia, aby stroną aktywną były dzieci, które poprzez manipulowanie przedmiotami eksperymentują i nabierają doświadczeń.

CO DALEJ?

Poziom trudności zadań modyfikujemy pod kątem możliwości rozwojowych i wieku odbiorców. Naturalnym następstwem zajęć offline są aktywności z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i nowoczesnych technologii, aplikacji, programów i języków programowania.