KONKURSY

Konkursy przedmiotowe

Proponujemy literaturę do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Ch. Dickens, Opowieść wigilijna – sygnatura:1155128136881369834928349383494109939113658113748115017

J. Kochanowski, Fraszki; Pieśni; Treny: lektura z opracowaniem  – sygnatura:  106045

I. Krasicki, Utwory wybrane – sygnatura: 80255

A. Mickiewicz, Wiersze– sygnatura: 55327

J. Słowacki, Balladyna – sygnatura43774437754377611375016440

A. Fredro, Zemsta – sygnatura: 635486357777935106089114761115515

Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę – sygnatura: 7850957185619646196590764106706113645115008114695

W. Bełza, Kto ty jesteś i inne wiersze – sygnatura: 116148

K. I. Gałczyński, Wybór poezji – sygnatura: 40663406654185142315

Z. Herbert, 89 wierszy – sygnatura: 112570

Z. Herbert, Wiersze wybrane – sygnatura: 86795

A. Kamieńska, Na progu słowa – sygnatura: 56176

J. Kulmowa, Psalm toastu – sygnatura: 100690

J. Kulmowa, Kto? – sygnatura: PB 1126

Cz. Miłosz, Wiersze ostatnie – sygnatura: 93930

Cz. Miłosz, Wiersze wybrane – sygnatura: 37759

Cz. Miłosz, Wiersze.1 – sygnatura: 49663

Cz. Miłosz, Wiersze.2 – sygnatura: 49664

T. Różewicz, Poezja.1 – sygnatura: 91572

T. Różewicz, Poezja.2 – sygnatura: 91573

T. Różewicz, Poezje zebrane – sygnatura: 1452226513

T. Różewicz, Wiersze – sygnatura: 20586

T. Różewicz, Poezje – sygnatura: 49485, 55262

J. Słowacki, Liryki i inne wiersze – sygnatura: 8843

J. Słowacki, Wiersze – sygnatura: 95439

J. Słowacki, Wiersze i poematy – sygnatura: 6255962560

J. Słowacki, Wybór poezji – sygnatura: 120611

L. Staff, Poezje –sygnatura:  47471

L. Staff, Wybór poezji – sygnatura: 15099

J. Tuwim, Nowy wybór wierszy – sygnatura: 301480214

J. Tuwim, Wiersze.T.1 – sygnatura: 4710665014

J. Tuwim, Wiersze.T.2 – sygnatura: 4710765015

J. Tuwim, Wiersze wybrane – sygnatura: 13049

J. Twardowski, Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka i starszego – sygnatura: 7371491655

J. Twardowski, Nadzieja, miłość, spisane pacierze: wiersze wybrane – sygnatura: 90418109661

J. Twardowski, Nie przyszedłem pana nawracać: wiersze 1937-1985 – sygnatura: 48099

J. Twardowski, Przezroczystość: wybór wierszy – sygnatura: 115750

J. Twardowski, Wiersze – sygnatura: 61851107002

J. Twardowski, Zgoda na świat – sygnatura: 91659

K. K. Baczyński, Kiedy się miłość śmiercią stała…: wiersze wybrane –sygnatura: 57750

K. K. Baczyński, Utwory wybrane – sygnatura: 4719847504

K. K. Baczyński, Wiersze – sygnatura: 615206152161849

K. K. Baczyński, Wybór wierszy – sygnatura: 97432

S. Barańczak, Poezje wybrane – sygnatura: 5228552286522875228852289

S. Barańczak, 159 wierszy 1968-1988 – sygnatura: 51362

S. Barańczak, Wiersze zebrane – sygnatura: 94572

C. K. Norwid, Poezje wybrane – sygnatura: 1715

C. K. Norwid, …lecz ty spomnisz, wnuku – sygnatura: 55313

C. K. Norwid, Vade-mecum – sygnatura: 51157

C. K. Norwid, Wiersze – sygnatura: 3822945814458155534911776

C. K. Norwid, Wiersze wybrane – sygnatura: 5719060234

B. Leśmian, Poezje – sygnatura: 416166440064401

B. Leśmian, Poezje wybrane – sygnatura: 5552412087

B. Leśmian, Poezje zebrane – sygnatura: 118730

B. Leśmian, Wybór poezji – sygnatura: 4813748168

W. Szymborska, Dwukropek – sygnatura: 9041998669

W. Szymborska, Poezje – sygnatura48888108287

W. Szymborska, Wiersze –sygnatura: 98671

W. Szymborska, Wiersze wybrane – sygnatura: 86563

W. Szymborska, Wybór wierszy – sygnatura: 108288

K. Wierzyński, Poezje – sygnatura: 53310

K. Wierzyński, Wybór poezji – sygnatura: 82814

J. Lechoń, Poezje – sygnatura: 494835225956104

J. Lechoń, Poezje wybrane (II) – sygnatura: 51384

J. Liebert, Wiersze – sygnatura: 61542

S. J. Lec, Myśli nieuczesane – sygnatura: 5430

M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych – sygnatura: 114867

 M. Bańko, Polszczyzna na co dzień, (rozdz. 2. ABC stylistyki, rozdz. 3. ABC gramatyki, rozdz. 5. ABC grzeczności, rozdz. 6. Zasady komunikacji internetowej. rozdz. 7. Zasady pisowni, rozdz. 8. Zasady interpunkcji, rozdz. 10. Wzory tekstów użytkowych) – sygnatura: 92991

M. Bańko, Wykłady z polskiej fleksji – sygnatura: 834188341987170

S. Bortnowski, Jak uczyć poezji – sygnatura: 54440546865509655097684398009881062

M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury – Sygnatura: 601006010160102

M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa , A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich – sygnatura: 474694962275670

Z. Klemensiewicz, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego  sygnatura:  433442595825960259612596255430

W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury – sygnatura: 7069886574

 Z. Sękowska, Budowa wyrazów [w:] Nauka o języku dla polonistów – sygnatura: 516695167053712618437304173042

J. Podracki, Dydaktyka składni polskiej – sygnatura: 51669, 5167053712

 A. Stypka, Ćwiczenia gramatyczne w klasach IV-VIII – sygnatura: 5816759776597775977859779

 Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, pod red. E. Polańskiego – sygnatura: 99022

Strona internetowa Rady Języka Polskiego

W. Bednarek, Matematyka dla juniorów. Zadania konkursowe – sygnatura: 119082119441

Z. Bobiński, A. Krause, M. Kobus, P. Nodzyński, Liga Zadaniowa. 30 lat konkursu matematycznego – sygnatura: 119435

Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki, Matematyka bez formuł – sygnatura: 119440

Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki, Koło matematyczne w szkole podstawowej – sygnatura: PB-715119433

T. Dziemidowicz, Konkurs matematyczny dla uczniów szkoły podstawowej – sygnatura: 110371119825120374

J. Janowicz, Matematyka. Zbiór zadań konkursowych dla klasy 7-8 szkoły podstawowej. Cz. 1 – sygnatura: 115841, 119840;
Cz. 2
– sygnatura: 119841

 M. Rosół, E. Wilińska, R. Dróż, Konkursy matematyczne dla szkoły podstawowej – sygnatura: 110704119546

Encyklopedia szkolna. Historia, WSiP – sygnatura: 5754066747

K. Groniowski, J. Skowronek, Historia Polski 1795 – 1914 – sygnatura: 162476017460175

 Ilustrowany atlas historii Polski, wyd. Demart – sygnatura: 99980

 T. Biber, Poczet władców Polski  – sygnatura: 83444

 W. Roszkowski, Historia Polski 1914-1990 – sygnatura: 5390353904

H. Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795 – sygnatura: 601726105061051

Polaków dzieje malowane, wyd. Demart – sygnatura:  96938

Wiek V – XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard – sygnatura: 84616

Wiek XVI – XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard – sygnatura: 67762

Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard – sygnatura: 84618

 Historia w tekstach źródłowych, oprac. T. Maresz, K. Juszczyk, tom 1,2,3  – sygnatura712657126671267

Strony internetowe:

Orzeł biały historia wizerunku

Muzeum Wojska Polskiego

S. Beza, Gramatyka niemiecka z ćwiczeniami dla początkujących – sygnatura: 69605725097251072511

S. Beza, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego – sygnatura: 6203762038620396790669656

Zasoby internetowe:

czasopismo Deutsch Aktuell,

czasopismo Deutsch Perfekt,

http://www.dw.de/deutsch-lernen/s-2055

http://www.goethe.de/ins/pl/lp/lrn/deindex.htm

Wielki słownik rosyjsko-polski pod red. J. Wawrzyńczaka –  sygnatura: 93050

S. Szczygielska, Język rosyjski. Repetytorium tematyczno-leksykalne – sygnatura: 90301

 S. Ślusarski, I. Tiereszczenko, Język rosyjski. Repetytorium tematyczno-leksykalne – sygnatura: 90302

A. Pado, Ty za iliprotiw – sygnatura: 82449

M. Fidyk, T. Skup-Stundis, Nowe repetytorium z języka rosyjskiego – sygnatura: 725187541777922

Zasoby internetowe:

www.rosyjski.bukwa.pl

www.zybert.pl

www.russia.rin.ru

www.fishki.net

www.adme.ru

www.geo.ru

 www.imyanauki.ru

K. Kwapisz-Osadnik, Repetytorium gramatyczne  – sygnatura:  94154

M. Skoraszewski, Français : repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko… – sygnatura: 116892

Zasoby internetowe:

https://www.bonjourdefrance.com/index/indexjeu.htm

https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/liste-des-textes-fle.html

https://apprendre.tv5monde.com/fr

https://www.francophonie.org/-88-Etats-et-gouvernements-

Tajemnice ciała: atlas anatomiczny – sygnatura: 117396

Zasoby internetowe:

http://www.ekorob.pl/materialy-edukacyjne

https://biologhelp.pl/

T. Kulawik, M. Litwin, Sz. Styka–Wlazło,  Chemia w zadaniach i przykładach. Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej  – sygnatura: 116871

 K. Pazdro, M. Koszmider, Chemia w szkole podstawowej 900 zadań – od łatwych do trudnych – sygnatura: 116856

 A. Rygielska, Zadania dla uczestników konkursów chemicznych – sygnatura: 63080

 K. Pazdro, M. Koszmider, Chemia, zbiór zadań do szkoły podstawowej, klasy 7 i 8 – sygnatura: 119915

A. Warchoł, W. Tejchman, L. Wasyłyszyn, Chemia, zbiór zadań, szkoła podstawowa, klasa 7 – sygnatura: 119784

A. Warchoł, W. Tejchman, L. Wasyłyszyn, Chemia, zbiór zadań, szkoła podstawowa, klasa 7 – sygnatura: 119785

M. Braun, G. Francuz-Ornat, J. Kulawik , T. Kulawik, E. Kuźniak, M. Nowotny-Różańska, Zbiór zadań z fizyki dla szkoły podstawowej – sygnatura: 59718661046840171037

W. Kwiatek, I. Wroński, Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki. Klasy 7-8  – sygnatura: 117033

R. Subieta, Zbiór zadań: klasy 7-8 – sygnatura: 116891

M. Braun, G. Francuz-Ornat, J. Kulawik, T. Kulawik, E. Kuźniak, M. Nowotny-Różańska, Zbiór zadań do fizyki dla szkoły podstawowej – sygnatura: 117034

J. Domański, Domowe zadania doświadczalne z fizyki –  sygnatura: 72962

 P. Hewitt, Fizyka wokół nas – sygnatura: 75415

Atlas geograficzny: Polska, kontynenty, świat – sygnatura: 110051 

Atlas geograficzny – sygnatura: 80754

Tablice geograficzne – sygnatura:  6191861919619206488169799

J. Flis, Szkolny słownik geograficzny – sygnatura: 4600352754

J. Flis, Słownik szkolny – terminy geograficzne – sygnatura: 5503963932665746963971026