PATRONI ROKU

PATRONI ROKU 2020 USTANOWIENI PRZEZ SEJM

Święty Jan Paweł II
Hetman Stanisław Żółkiewski
Leopold Tyrmand
Roman Ingarden
Bitwa Warszawska 1920 roku
100. rocznica Zaślubin Polski z morzem w Pucku

PATRONI ROKU 2020 USTANOWIENI PRZEZ SENAT

Święty Jan Paweł II
Bitwa Warszawska 1920 roku
Jan Kowalewski
Ojciec Józef Maria Bocheński
Rok Fizyki

Kardynał Stefan Wyszyński – wybór publikacji dostępnych online

 1.  Scenariusze katechez dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 2.  Opatrznościowy Pasterz. Drogi życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 3.  Polityczna mądrość kardynała Stefana Wyszyńskiego (Rozsądek męża stanu czy charyzmatyczna intuicja męża bożego?)
 4.  Prymas Tysiąclecia jako spadkobierca polskiej tradycji tolerancji religijnej
 5.  Zapiski więzienne
 6.  Kardynał Wyszyński – sługa Kościoła powszechnego
 7. Prymas Wyszyński w perspektywie zmagań o niepodległość
 8. Sługa Boży Stefan Wyszyński – wyznawca czy męczennik. Drogi prowadzące do beatyfikacji
 9. Kobieta – służebnica w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 10. Troska Prymasa Tysiąclecia o rodzinę polską
 11. List prymasa Polski przygotowujący do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  Zwiastun Dobrej Nowiny, świadek Chrystusa ukrzyżowanego, orędownik prawdy i wolności
 12. Kardynał Wyszyński. Biografia
 13. Głos Nauczyciela. Prymas Polski. Stefan Kardynał Wyszyński
 14. Ojcostwo Boga w teologicznej myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 15. Troska kardynała Stefana Wyszyńskiego o rodzinę
 16. Na szlaku Prymasa Tysiąclecia. Prymas Stefan Wyszyński na Kujawach i Pomorzu
 17. Aspekty teologiczne Aktu oddania Matce Najświętszej 
 18. Naród oczami przyszłego prymasa. Rozważania ks. Stefana Wyszyńskiego w książce Miłość i sprawiedliwość społeczna
 19. Prymas Stefan Wyszyński wobec pozornej normalizacji relacji państwo – Kościół pierwszych lat rządów Edwarda Gierka (1971-1974)
 20. Prymas Stefan Wyszyński wobec zagrożenia interwencją sowiecką i konsekwencje jego poglądów (1980-1981)
 21. Przez Jezusa do Maryi w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 22. Kardynał Stefan Wyszyński jako inspirator i protektor rozwoju życia religijnego na Pomorzu Zachodnim
 23. Liturgia a pobożność ludowa w Zapiskach więziennych Prymasa Tysiąclecia
 24. Wierność Bogu znakiem chrześcijańskiego życia: refleksja nad duchowością Stefana Kardynała Wyszyńskiego w świetle Zapisków więziennych
 25. Droga krzyżowa z Prymasem Stefanem Wyszyńskim
 26. Śląskie drogi Prymasa Wyszyńskiego
 27. Okoliczności uwolnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego z internowania w Komańczy (październik 1956 r.)
 28. Wyszyński – historia (4 filmy)
 29. Kardynał Stefan Wyszyński – film dokumentalny przedstawiający życie Prymasa Tysiąclecia
 30. Zuzela. Tu wszystko się zaczęło. Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński – film dokumentalny
 31. Prymas Stefan Wyszyński – Trzy lata z Tysiąclecia – film
 32. Zawód: Pryma Polski – film
 33. Z filmoteki bezpieki. odc. 11. Prymas Stefan Wyszyński