kARTKA Z KALENDARZA

14 stycznia

Dzień Nieśmiałości