WSPOMAGANIE EDUKACJI

Oferta edukacyjna w warunkach epidemii COVID-19
na I semestr roku szkolnego 2020/2021

Oferta edukacyjna  – wersja pdf

Uwagi organizacyjne

 • Udział we wszystkich proponowanych przez nas formach wspomagania jest bezpłatny.
 • Pamiętamy o zasłanianiu nosa i ust oraz wpisaniu się na listę. Zakładamy rękawiczki lub dezynfekujemy ręce. Zachowujemy odstęp (2 m).
 • Wypożyczamy książki i multimedia oraz przyjmujemy zwroty.
 • W Wypożyczalni mogą przebywać jednocześnie dwie osoby.
 • Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do zbiorów.
 • Zachęcamy do zgłaszania się z przygotowaną listą książek i innych zbiorów, składania zamówień telefonicznie lub mailowo:
  Biała Podlaska – 83 343 32 37, wypozyczalnia@bialabp.edu.pl , multimedia@bialabp.edu.pl , czytelnia@bialabp.edu.pl
  Łuków – 25 7982279,  bpfilialukow@bialabp.edu.pl
  Parczew – 83 3542879, bpfiliaparczew@bialabp.edu.pl
 • Zapraszamy do korzystania z dostępnych zasobów online: bezpłatnej wypożyczalni cyfrowej Academica, bezpłatnej biblioteki cyfrowej POLONA
  i e-Czytelni
  Ibuk Libra.
 • Nie prowadzimy tradycyjnych wypożyczeń międzybibliotecznych z uwagi na możliwe trudności doręczenia przesyłek, konieczność wdrożenia procedury kwarantanny dla zbiorów czy ograniczeń udostępnienia publikacji na miejscu w czytelni.
 • Pomagamy w wyszukiwaniu zbiorów w katalogu biblioteki z możliwością przygotowania ich do wypożyczenia i odbioru.
 •  Prowadzimy działalność edukacyjną tylko online.
 • Szczegółowe informacje przesyłamy drogą e-mailową oraz zamieszczamy na Facebooku i stronie internetowej biblioteki www.bialabp.edu.pl,  www.lukow.bialabp.edu.pl, www.parczew.bialabp.edu.pl 

Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

Kontakt:
Wydział Multimediów i Wspomagania Edukacji
tel. (83) 342-06-16 lub (83) 343-32-37 w. 25
multimedia@bialabp.edu.pl

1. Zbiory
 • Książki z pedagogiki, psychologii, socjologii i inne
 • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli 
 • Lektury szkolne
 • Czasopisma dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, psychologów, logopedów, terapeutów
 • Dzienniki
 • Filmy edukacyjne
 • Audiobooki
 • Planszowe gry edukacyjne
 • Edukacyjne programy komputerowe
 • Płyty z piosenkami
2. Usługi
 • Opracowanie tematycznych zestawień bibliograficznych na zamówienia 
 • Przygotowywanie zbiorów na potrzeby szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej
 • “Wypożyczenia nocne” z Czytelni
 • Ibuki 
 • Czytak Plus dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Cyfrowa wypożyczalnia Academica 
 • Możliwość zgłaszania propozycji zakupu zbiorów 
 • Możliwość zamieszczania własnych programów, scenariuszy zajęć i innych materiałów dydaktycznych w Kartotece Publikacji Nauczycieli Powiatu Bialskiego
3. Wirtualne wystawy
Papież Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński – nauczyciele wolności 
4. Konkursy online
 1. Zaczynając od wiersza…    Halina Poświatowska „We mgłę go wyprawiła”  VI edycja konkursu  fotograficznego  dla szkół ponadpodstawowych  (wrzesień  październik 2020 r.)
 2. Zostań ilustratorem wierszy… Danuty Wawiłow i Natalii Usenko  II edycja konkursu plastycznego dla klas I – III szkół podstawowych (październik  listopad 2020 r. )
 3. Spotkanie z Janem Pawłem II po latach  czytelniczy konkurs internetowy (październik 2020 r.)
 4. Kardynał Stefan Wyszyński człowiek na każdą godzinę  czytelniczy konkurs internetowy (listopad 2020 r.)
5. Imprezy czytelnicze online
 1. Minutki z książką online – czytanie dla najmłodszych – wrzesień – grudzień 2020 r.
 2. Urodziny Kubusia Puchatka  październik 2020 r. 
 3. Noc Bibliotek – październik 2020 r. 
 4. Międzynarodowy Dzień Kropki  październik 2020 r.
 5. Światowy Dzień Pluszowego Misia – listopad 2020 r.
 6. Pofilozofujmy… międzypokoleniowe spotkanie z okazji Dnia Filozofii (spotkanie z filozofem) – listopad 2020 r.
 7. Święty Mikołaj czyta dzieciom – grudzień 2020 r.
6. Spotkania online z Radą Pedagogiczną/zespołem nauczycieli
 1. Biblioteka Pedagogiczna proponuje… prezentacja oferty i usług biblioteki (30 min.)
 2. Co czytać dzieciom w przedszkolu? – propozycje dla nauczycieli (30 min.)
 3. Słowem można uczyć, bawić, wzruszać, leczyć… – kilka słów o zaletach biblioterapii (przedszkole, szkoła podstawowa – 30 min.)
 4. Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci i młodzieży? (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa – 30 min.)
 5. Wartość wychowania w pedagogice Janusza Korczaka. Popularyzacja wśród nauczycieli książek propagujących idee korczakowskie (przedszkole, szkoła podstawowa – 30 min.)
 6. Prezentacja nowości uwzględniających kierunki polityki oświatowej państwa oraz priorytety Lubelskiego Kuratora Oświaty (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa – 30 min.)
7. Warsztaty online dla nauczycieli

Zgłoszenia na warsztaty są przyjmowane tylko poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Biblioteki.

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w warsztatach. Decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się do udziału Uczestnicy zostają poinformowani mailowo.

 1. E-zasoby, czyli jak odnaleźć się w świecie cyfrowej informacji (książki i czasopisma elektroniczne, biblioteki cyfrowe i repozytoria, wyszukiwarki naukowe, zasoby open Access, ukryty Internet) – październik 2020 r.
 2. Jigsaw Planet – tworzymy interaktywne puzzle – listopad 2020 r.
 3. Aplikacje na lekcji – które wybrać i jak je wykorzystać? – grudzień 2020 r.
8. Sieć współpracy i samokształcenia online

Temat przewodni Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego: Warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza
(październik – grudzień 2020).

9. Bialska BiblioGratka

Portal Bibliotek Szkolnych Białej Podlaskiej i Powiatu Bialskiego promujący działania bibliotek szkolnych 

Zasady zamieszczania informacji na Bialskiej BiblioGratce:

 1. Podpisanie deklaracji przystąpienia do Bialskiej BiblioGratki.
 2. Za systematyczne przesyłanie informacji o wydarzeniach w bibliotece szkolnej odpowiada nauczyciel bibliotekarz z danej szkoły.
 3. Informacje o wydarzeniach należy przesyłać na adres e-mailowy: multimedia@bialabp.edu.pl 
 4. Informacje można uzupełniać o zdjęcia z danego wydarzenia.
 5. Treść przesłanych informacji i zdjęć nie może naruszać prawa do prywatności, dobrych obyczajów, dóbr osobistych oraz obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przesłana informacja powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem nauczyciela bibliotekarza biblioteki szkolnej.
 7. Nadesłaną informację na Bialskiej BiblioGratce zamieszcza Kierownik Wydziału Multimediów i Wspomagania Edukacji.
10. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli bibliotekarzy

Zakup książek.
Ewidencja sumaryczna i szczegółowa wpływów.
Ewidencja ubytków.
Opracowanie formalne i rzeczowe książek. Inwentaryzacja księgozbioru.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

83 343 32 37 w. 27
gromadzenie@bialabp.edu.pl

Miejsce biblioteki szkolnej w strukturze szkoły (podstawy prawne, dokumentacja, niezbędne czynności ).
Zakup zbiorów multimedialnych.
Ewidencja zbiorów multimedialnych.
Ewidencja ubytków zbiorów multimedialnych.
Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów multimedialnych.
Bialska BiblioGratka – Portal Bibliotek Szkolnych Białej Podlaskiej i Powiatu Bialskiego.

83 343 32 37 w. 25
multimedia@bialabp.edu.pl

Prenumerata i ewidencja czasopism.
Opracowanie artykułów z czasopism.
Prawo autorskie w bibliotece.

83 343 32 37 w. 28
czytelnia@bialabp.edu.pl

Jak korzystać z platformy IBUK Libra?
Academica – Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna.

83 343 32 37 w. 27
gromadzenie@bialabp.edu.pl

83 343 32 37 w. 25
multimedia@bialabp.edu.pl

83 343 32 37 w. 28
czytelnia@bialabp.edu.pl

11. Spotkania online z rodzicami
 1. Rola rodziny w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży – przedszkole, szkoła podstawowa kl. I – V – 30 min.
 2. Co mogą zrobić rodzice, by nastolatek zaczął czytać książki? – szkoła podstawowa kl. VI – VIII – 30 min.
 3. Rola czytania w życiu człowieka – szkoła ponadpodstawowa – 30 min.
 4. Czy można pomóc dzieciom czytaniem? – kilka słów o zaletach biblioterapii – przedszkole, szkoła podstawowa kl. I – III – 30 min.
 5. Jak chronić dziecko w dobie ekranów? – przedszkole, szkoła podstawowa, kl. I – III – 30 min.
 6. Bezpieczeństwo młodzieży w Internecie – szkoła podstawowa, kl. IV – VIII – 30 min.

Oferta Filii w Łukowie

1. Zbiory
 • Książki z pedagogiki, psychologii, socjologii i inne
 • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli
 • Lektury szkolne
 • Czasopisma dla nauczycieli
 • Zbiory multimedialne
2. Usługi
 • Opracowanie tematycznych zestawień bibliograficznych na zamówienia
 • Przygotowywanie zbiorów na potrzeby szkoły lub przedszkola
 • „Wypożyczenia nocne” z Czytelni
 • Ibuki
 • Czytak Plus dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Możliwość zgłaszania propozycji zakupu zbiorów
 • Możliwość zamieszczania własnych programów, scenariuszy zajęć i innych materiałów dydaktycznych w Kartotece Publikacji Nauczycieli Powiatu Łukowskiego
3. Wirtualne wystawy
 1. Św. Jan Paweł II w setną rocznicę urodzin (wrzesień  październik  2020 r.)
 2. Prymas Tysiąclecia – Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński (wrzesień – październik  2020 r.)
4. Imprezy czytelnicze online

1. Światowy Dzień Pluszowego Misia  listopad 2020 r. 
2. Magia czytania – czytanie dzieciom (raz w miesiącu)

5. Sieć współpracy i samokształcenia online

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych powiatu łukowskiego:
Biblioteka szkolna w czasie pandemii? – wymiana doświadczeń bibliotekarzy szkolnych.

6. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli bibliotekarzy

Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów multimedialnych.
Selekcja zbiorów.
Ewidencja ubytków.
Skontrum.

Opracowanie rzeczowe księgozbioru – opis bibliograficzny książki.
Opracowanie formalne księgozbioru.
Ewidencja księgozbioru.

Prenumerata i ewidencja czasopism.
Opracowanie rzeczowe czasopism – opis bibliograficzny artykułu z czasopism.

Joanna Kapitaniuk

Barbara Zaniewicz

Elżbieta Szczęśniak

tel. 25 798-22-79 bpfilialukow@bialabp.edu.pl

Oferta Filii w Parczewie

1. Zbiory
 • Książki z pedagogiki, psychologii, socjologii i inne
 • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli
 • Lektury szkolne
 • Czasopisma dla nauczycieli
 • Dzienniki
 • Zbiory multimedialne
2. Usługi
 • Opracowanie tematycznych zestawień bibliograficznych na zamówienia
 • Przygotowywanie zbiorów na potrzeby szkoły lub przedszkola
 • „Wypożyczenia nocne” z Czytelni
 • Ibuki
 • Czytak Plus dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Możliwość zgłaszania propozycji zakupu zbiorów
 • Możliwość zamieszczania własnych programów, scenariuszy zajęć i innych materiałów dydaktycznych w Kartotece Publikacji Nauczycieli Powiatu Parczewskiego
3. Wirtualne wystawy
 1. Święci Polacy – Jan Paweł II i Stefan Wyszyński 
 2. Geniusz Fryderyk Chopin
4. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli bibliotekarzy

Ewidencja książek i zbiorów multimedialnych.
Opracowanie formalne i rzeczowe książek i zbiorów multimedialnych.
Opracowanie artykułów z czasopism. 
Statystyka biblioteczna.
Selekcja zbiorów i protokoły ubytków.
Ewidencja ubytków.
Skontrum / Inwentaryzacja księgozbioru.
Prawo autorskie w bibliotece.
Awans zawodowy nauczycieli bibliotekarzy.
Wyszukiwanie informacji w katalogach i internetowych bazach danych.

Ewidencja czasopism.
Opis bibliograficzny książki.
Jak korzystać z platformy IBUK Libra?
Przypisy i bibliografie załącznikowe.

Sylwia Gremplewska

Izabela Rola