WSPOMAGANIE EDUKACJI

Przegląd prasy pedagogicznej

Nasza prenumerata obejmuje 85 czasopism. W większości publikacje te dotyczą pedagogiki i dziedzin pokrewnych; wspierają pracę nauczycieli, bibliotekarzy, psychologów, terapeutów. W cyklicznych przeglądach przedstawiamy najciekawsze artykuły z wybranych czasopism, zachęcając do ich wypożyczania, lektury i wykorzystywania w pracy pedagogicznej.

Biblioteka w szkole nr 10/2020

 • Doświadczenia z pracy biblioteki szkolnej podczas edukacji zdalnej – zamknięcie szkół wiosną 2020 r., zawieszenie zajęć stacjonarnych i przejście do nauczania online zmieniły sposób funkcjonowania bibliotek szkolnych. Praca z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i innowacyjnych rozwiązań stała się nagle codziennością.
 • Podręczniki, ćwiczenia oraz ich rozliczenie na początku i na końcu roku szkolnego – jak usprawnić pracę z podręcznikami w bibliotece szkolnej w nowych warunkach. Omówienie problemów z wiązanych z ewidencją i dystrybucją podręczników szkolnych

Biblioteka Publiczna nr 10/20

 • „Trudny” czytelnik z wizytą w bibliotece – kim jest ten nasz „trudny” czytelnik? Czy można podać jedną definicję? Zapewne nie, dla każdego z nas określenie to oznacza kogoś innego, w zależności od tego, co sprawia nam największą trudność w codziennej pracy z użytkownikiem.
 • Dochody własne biblioteki – czy samorządowe biblioteki publiczne to instytucje dochodowe? Czy i w jaki sposób mogą generować przychody? Jaka jest relacja między działalnością gospodarczą a działalnością bibliotek publicznych?

Bibliotekarz nr 9/2020

 • Polak-Rumun braćmi od krzyża, albo jakich polskich autorów znają i czytają Rumuni – popularyzacja kultury polskiej, literatury polskiej, a nawet języka polskiego w Rumunii. Historia przekładów polskiej literatury pięknej na język rumuński w latach 1945-2018.
 • Otwarta nauka jeszcze nigdy nie była tak ważna… w starciu z COVID-19 – idea otwartych danych badawczych jako nowy model komunikacji naukowej. Autorka przedstawia inicjatywy i przedsięwzięcia środowiska naukowego podejmowane na całym świecie w walce przeciwko COVID-19 

Poradnik Bibliotekarza nr 9/2020

 • W cieniu pandemii, czyli świat polskiej książki dla dzieci i młodzieży od czerwca 2019 r. do maja 2020 r. – w marcu inaczej niż przyzwyczaił nas klimat niespodziewanie wszystko zamarzło. Bezprecedensowa sytuacja, z którą musimy ciągle sobie dawać wszyscy radę, dotknęła także rynek książki wraz z jego sektorem dziecięco-młodzieżowym .
 • Wytyczne dla bibliotek dotyczące obsługi społeczności wielokulturowej – zauważamy w codziennym życiu wzrost liczby osób przyjezdnych z Białorusi, Indii czy Ukrainy. Pamiętać trzeba także o obecności naszych mniejszości narodowych i etnicznych. Czy wobec tego biblioteki publiczne w jakiś szczególny sposób powinny być przygotowane do obsługi społeczności wielokulturowej?

Przegląd Biblioteczny nr 2/2020

 • Unplugged – Co-working – Co-living – Emerging adulthood? Nowe zjawiska społeczne a biblioteki – przedmiot artykułu stanowią nowe zjawiska społeczne, które mogą mieć istotny wpływ na działania bibliotek. Celem jest omówienie potencjalnych konsekwencji wytypowanych zjawisk dla usług bibliotecznych.
 • Skutki pandemii dla społecznej funkcji książki w Europie. Wstęp do badań – celem artykułu jest przeanalizowanie wpływu, jaki pandemia już wywarła na społeczną funkcję książki w dwóch perspektywach: podmiotów związanych z rynkiem książki oraz bibliotek.

ŚWIETLICA W SZKOLE nr 4/20

Wierszyki na dziecięce masażyki

Ciekawy sposób na relaks nie tylko w świetlicy, ale również w domu. Taką rozrywkę można połączyć z prostą lekcją anatomii. Przyjemne z pożytecznym!

Eksperymenty dla ciekawych świata.

Już dawno odkryto, że najlepiej uczymy się poprzez doświadczenia. Na rynku jest sporo dobrych książek podsuwających młodym odkrywcom proste  i bezpieczne działania wyjaśniające podstawowe  zjawiska zachodzące w otaczającym świecie. Tak zdobyta  wiedza na długo zostaje w pamięci.

BLIŻEJ PRZEDSZKOLA nr 7-8 /20

Kukiełki i marionetki z pudełka i skarpetki.

Chyba w każdym domu można znaleźć pojedyncze skarpetki (swoją drogą ciekawe co się dzieje z tą drugą?). Można je wykorzystać w bardzo pomysłowy sposób – zrobić z nich skarpetkowe dziwaki! Dodajmy teatrzyk zrobiony z pudełka po butach i nie grozi nam nuda pochmurny, deszczowy dzień.

Muzyczny kuferek zawiera  pomysły wykonania prostych instrumentów  z materiałów dostępnych w każdym domu. Pewnie przyda się odrobina naszej pomocy i …porządne słuchawki!

CHARAKTERY nr 8 /20

Jak poczucie przynależności zabezpiecza nas przed wykluczenie?

Wykluczenie – zjawisko stare jak świat, doświadczane przez większość z nas w różnych okresach życia. Skąd się bierze i do czego może prowadzić? Kto to robi? Dlaczego niechętnie wchodzimy w nowe relacje i interakcje? Czy już nie potrzebujemy przynależeć do jakiejś wspólnoty? Jak ma się do tego zjawisko pandemii? Odpowiedzi w artykule.

Złość nie taka zła?

Złość to nie tylko emocja, to także energia ukierunkowująca nas do walki o swoje potrzeby i wartości. Szukając  sposobu na poskromienie złości zacznij od nazwania precyzyjnie faktu, który wzbudza takie emocje, Później powiedz, jak odbierasz  zachowanie drugiej osoby (bez swojej interpretacji faktów). Następnie…

MÓWIĄ WIEKI  nr 8/20

Epidemie w dawnym Krakowie

Kraków, jak każde duże miasto na przestrzeni jego dziejów, dotykały nieszczęścia, klęski żywiołowe, pożary, wojny, przyczyniające się często do upadku miasta. W Krakowie co kilka lat wybuchały epidemie opisywane przez kroniki: morowe powietrze, zaraza, czarna śmierć i inne. Wszędzie leżały zwłoki i przybywało szczurów. Pomóc miał ocet czterech złodziei.

WYSOKIE OBCASY nr 35/20

Nie piję nie palę. Dbam o zwoje mózgowe

Artykuł o współczesnym autorytecie– prof. Marii Janion. Jaką kobietą była, jak żyła i pracowała. Ciekawy obraz  ciekawego człowieka.

AURA. OCHRONA ŚRODOWISKA – czerwiec

 • Czy to tylko problem suszy? – artykuł dotyczy tematu, który coraz częściej pojawia się w mediach i budzi coraz większy niepokój. Autor przedstawia skutki anachronicznej polityki wodnej w Polsce, a także udziela odpowiedzi na pytania: dlaczego nie jest tak jak być powinno i co trzeba zrobić, żeby było dobrze.
 • Zazielenianie po kryzysie – pandemia COVID-19 skutkuje wieloma pomysłami na organizację lepszego świata, wśród nich pojawiają się też postulaty ekonomistów środowiskowych na „zazielenienie” gospodarki. W artykule odpowiedź na pytanie na czym takie zmiany miałyby polegać.

BIOLOGIA W SZKOLE – maj/sierpień

 • Kiedy naszą planetę przykrył lód. Okresy Ziemi Śnieżki – z artykułu dowiesz się jakie są dowody na okresy globalnych zlodowaceń oraz jakie skutki dla rozwoju życia miały okresy Ziemi Śnieżki.
 • Przygotujmy dzieci do życia – artykuł poświęcony jest fińskiemu systemowi edukacji. Autorka wskazuje czym wyróżnia się fińskie wychowanie dzieci oraz jakie elementy tego systemu można zaadaptować do polskiej rzeczywistości.

CHEMIA W SZKOLE – maj/czerwiec

 • Nobel z chemii 2019 – ogniwa litowo-jonowe – ogniwa litowe to wynalazek, który przebojem opanował prawie wszystkie dziedziny nauki i techniki. Kto stoi za tym sukcesem, kto został nagrodzony, a czyj wkład pominięto?
 • Substancje o największym znaczeniu dla historii ludzkości – syntetyczny przegląd substancji, które odegrały istotna rolę w historii ludzkości na kolejnych etapach jej rozwoju.

FIZYKA W SZKOLE Z ASTRONOMIĄ – maj/czerwiec

 • Sygnały i obrazy, czyli fizyka w przetwarzaniu i analizie danych biomedycznych – artykuł stanowi omówienie sposobów w jaki współczesna aparatura medyczna, bazująca na osiągnięciach fizyki, umożliwia nam wykrywanie i prawidłowe rozpoznawanie schorzeń.
 • Trzy dekady Teleskopu Hubble’a – krótka historia podstawowego narzędzia wykorzystywanego w dzisiejszej astronomii obserwacyjnej.

GEOGRAFIA W SZKOLE – maj/czerwiec

 • Porozmawiajmy o pandemii – artykuł przedstawia pięć motywów do dyskusji z uczniami na tematy okołopandemiczne. Każdy z nich prezentuje różne strony zagadnienia, które mogą stanowić punkt wyjściowy do debaty klasowej.
 • Nazwy geograficzne narzędziem indoktrynacji? – autor podejmuje ciekawe zagadnienie, z którym stykamy się na co dzień, ale z którego zwykle nie zdajemy sobie sprawy. Tekst zawiera przykłady powszechnie używanych w Polsce nazw geograficznych, które mogą być źródłem konfliktów, a nawet dyskryminować.

MATEMATYKA – maj/sierpień

 • Metoda lekcji odwróconej – artykuł zawiera porównanie tradycyjnej lekcji z lekcją odwróconą, omawia etapy lekcji odwróconej oraz wskazuje na metody i narzędzia wykorzystywane w tym modelu.
 • Dowód twierdzenia o dwusiecznej – uczeń radzący sobie z dowodami twierdzeń ma szerszą perspektywę postrzegania matematyki, jednocześnie nauczenie uczniów takiej umiejętności może być dla nauczyciela pewnym problemem. Warto wykorzystać artykuł do wzbogacenia swojego warsztatu pracy w tym zakresie.

PRZYRODA POLSKA – lipiec

 • Wierny jak łabędź – artykuł poświęcony jest łabędziowi niememu, uznawanemu powszechnie za symbol monogamicznej wierności.
 • Łuskiewnik różowy – przykład rośliny pasożytującej na drzewach i krzewach liściastych.

BIBLIOTEKARZ nr  5/2020

Stacja Biblioteka – Nowy budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej  stanowi ideę połączenia biblioteki z dworcem kolejowym.  Dzięki temu powstała nowa przestrzeń kulturalna, bazująca na industrialnej historii miejsca.

Likwidacja bibliotek fachowych – Z cyklu Prawo Biblioteczne autor omawia specyfikę bibliotek fachowych oraz problematykę ich likwidacji.

PORADNIK BIBLIOTEKARZA nr 5/2020

Kultura czytelnicza młodzieży szkolnej i biblioteki publiczne – Autorka przedstawia wyniki czterech edycji badań czytelnictwa młodzieży szkolnej z lat 2003-2017, przeprowadzonych przez Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej.

Książka na rynku księgarskim – Wraz z pojawieniem się w połowie XV w. ruchomej czcionki, handel książką uległ znacznej intensyfikacji. Historia powstania i rozwoju biznesu wydawniczego i rynku księgarskiego.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA nr 4-5/2020

Senior e-czyta, czyli jak pokazać inną formę książki – Jak w przystępny sposób zapoznać najstarszą grupę czytelników z nowinkami technologicznymi? Realizacja projektu „Teraz e-czytam, czyli jak zostać Smart-Seniorem” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.

Pomoc z serca – biblioteka i kiermasz charytatywny – Akcja promująca czytelnictwo i bookcrossing połączona z ideą pomagania realizowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górze Kalwarii.

ŚWIETLICA W SZKOLE nr 3/2020

Higiena w centrum uwagi – Autorka przedstawia zabawy wykorzystujące elementy dbania o higienę do wykorzystania zarówno w chwili kryzysu, jak i w ciągu dnia.

Wynagrodzenie nauczyciela w okresie epidemii – Tylko wtedy, gdy dyrektor przekazał nauczycielowi wiadomość o postoju lub w inny sposób uznał, że nauczyciel nie może wykonywać swoich zadań, i go o tym poinformował, wynagrodzenie nauczyciela mogłoby zostać ograniczone do tzw. postojowego.

NIEBIESKA LINIA nr 2/2020

Sytuacja kobiet w kryzysie spowodowanym COVID-19 – Jak pokazuje najnowszy raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, za gospodarczo-społeczne skutki pandemii, wywołane koronawirusem, najwyższą cenę mogą zapłacić kobiety.

Bezradność seniora – ofiary przemocy w rodzinie – W skutecznym przeciwdziałaniu wszelkim przejawom przemocy wobec osób starszych, najistotniejsza jest zmiana świadomości społecznej – przeciwdziałająca kulturze obojętności i ich wykluczania społecznego.

ŚWIAT PROBLEMÓW nr 5/2020

Wpływ epidemii koronawirusa na system pomocy osobom uzależnionym – Autor przedstawia wyniki badania przeprowadzonego przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN , które są pierwsza próbą analizy wpływu epidemii na system pomocy osobom uzależnionym.

Pacjenci z podwójną diagnozą w praktyce terapeutycznej ośrodka terapii uzależnień – Pacjenci
z podwójną diagnozą wymagają sporo uważności i pracy w kontakcie indywidualnym, ponieważ dla części z nich to w tym kontakcie odbywa się zasadnicza część terapii.

TERAPIA. UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA nr 2/2020

Terapia w obliczu epidemii koronawirusa – Jak prowadzić psychoterapię w warunkach epidemii, jak diagnozować pacjentów, jak efektywnie im pomagać? Na te pytania odpowiadają przedstawiciele  różnych placówek z całego kraju.

„Między tobą a mną online, to jest też między nami” – Z doświadczeń superwizyjnych i terapeutycznych wynika, iż epidemia, zmuszając nas do pracy online, skonfrontowała nas z wieloma przekonaniami, dotyczącymi prowadzenia terapii oraz kształcenia w zawodzie.

TERAPIA SPECJALNA DZIECI I MŁODZIEŻY nr 1/2020

Zobaczyć, zrozumieć, zmienić… Udane interakcje podstawą rozwoju – Jak wykorzystać metodę Wideotreningu Komunikacji w pracy terapeutycznej? Co takiego proponuje i jak działa ta metoda, która z jednej strony przynosi ulgę, nadzieję i motywację, z drugiej zaś rozwój konkretnych umiejętności?

Grupowe strategie komunikacyjne jako forma AAC u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – Ponieważ zaburzenia ze spektrum autyzmu są nierozłącznie związane z problemami w sferze komunikacji, nie da się mówić o terapii dzieci z ASD, nie myśląc o terapii komunikacji. W pracy
z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wiele wnoszą grupowe strategie komunikacyjne.

FORUM LOGOPEDY nr 36/2020

Mechanizm powstawania jąkania według dra Krzysztofa Szamburskiego – Większość dzieci radzi sobie z trudnościami z zachowaniem płynności mówienia przed rozpoczęciem nauki w szkole. Niektóre jednak mogą wymagać wsparcia terapeutycznego ze względu na utrzymujące się czy nasilające objawy jąkania.

Terapia psychologiczna dzieci jąkających się – Kluczowe w terapii niepłynności mówienia jest połączenie sił logopedycznych i psychologicznych. W jakich sytuacjach warto zaproponować pacjentowi pracę z psychologiem? Na czym taka terapia psychologiczna polega?

POLONISTYKA nr 1/2020

Literatura, filozofia i klocki LEGO – Klocki LEGO cieszą się niezmiennym zainteresowaniem od siedemdziesięciu lat. Przestały być  tylko zabawką. W oparciu o LEGO powstają pakiety edukacyjne wspierające nauczanie matematyki, techniki i kodowania.

Porozmawiajmy o miłości! Tylko jak? – Artykuł podejmuje problem omawiania lektur traktujących o miłości  ze współczesną młodzieżą. Dla starych tekstów należy znaleźć połączenia z dzisiejszym światem. Problem tkwi nie tylko w zrozumieniu tych tekstów, ale również w coraz uboższym języku młodych ludzi.

 

JĘZYKI OBCE W SZKOLE nr 4/2019

Chińscy uczniowie w polskiej szkole – Trudności językowe na  jakie napotykają młodzi Chińczycy uczący się polskiego wynikają z odmiennych systemów językowych, kodów kulturowych oraz innego systemu kształcenia w Chinach. Największy problem stanowią koniugacja i deklinacja.

Uczeń reemigrant w polskiej szkole – W polskich szkołach pojawiła się nowa kategoria uczniów –  dzieci Polaków powracających z zagranicy. Podejmowały one naukę w szkołach niepolskich, wykazują często słabą znajomość polszczyzny i zawsze wymagają pomocy edukacyjnej i adaptacyjnej.

 

CHARAKTERY nr 3/2020

Gry na poważnie – Stephanie Pappas przedstawia gry wideo nowej generacji, które  nie tylko wzbogacają wiedzę, ale uczą empatii, rozwiązywania konfliktów a nawet podejmowania decyzji finansowych.

Kobiecy autyzm w ukryciu – U kobiet autyzm jest diagnozowany czterokrotnie rzadziej niż u mężczyzn. Na dodatek jest późno rozpoznany, przez co życie dorosłych kobiet ze spektrum autyzmu jest bardzo trudne.

 

REMEDIUM  nr 1/2020

FOMO- czy jest się czego bać? – FOMO to lęk przed odłączeniem związany z nowoczesnymi mediami społecznościowymi. „Fomersi” w sytuacji odstawienia od mediów społecznościowych przejawiają oznaki zespołu odstawienia.

Niemowlęta i książki – Jeśli książki będą czytane od bardzo wczesnego niemowlęctwa, dziecko, na widok książki,  będzie wiedziało, że czeka je coś przyjemnego, przeżywanego wspólnie z dorosłym. Książki powinny być różnorodne w formie i kształcie.

 

MÓWIĄ WIEKI nr 3/2020

My czy oni, czyli kto ponosi winę za rozbiory – Rzeczpospolita traciła suwerenność już od roku 1706. Rosja bojąc się wzmocnienia Polski wpływała nawet na przebieg i  efekt wolnych elekcji. Nie pomogły nawet reformy i nowa , postępowa konstytucja.

Sarmatyzm a oświecenie – Sarmatyzm, specyficzny wzorzec kulturowy oparty na  uprzywilejowanej pozycji szlachty, ukształtował się w ciągu VII i VIII wieku. Była to tak silna ideologia, że przetrwała w jakiejś formie nie tylko oświecenie, ale również późniejsze epoki.

 

BLIŻEJ PRZEDSZKOLA nr 3/2020

Kiedy do logopedy? – Coraz więcej rodziców szuka pomocy u logopedy wtedy gdy: dziecko nie mówi lub mało mówi, jego mowa jest niezrozumiała dla innych, dziecko mówiło, ale przestało, nawet jeśli ma trudności z jedzeniem. Logopeda często wskazuję innego specjalistę do skonsultowania problemu.
W każdym numerze znajdują się zabawy logopedyczne do pracy z dziećmi.

AURA. OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Wpływ zmian klimatu na środowiska wodne i mokradła – wszyscy wiemy, że globalne ocieplenie wiąże się ze wzrostem poziomu mórz, mniej słyszy się natomiast o innych negatywnych skutkach zmian klimatu dotyczących mórz i torfowisk. W artykule zwrócono uwagę m. in. na Bałtyk, który z powodu eutrofizacji jest morzem zamierającym.
 • Olsza czarna – przyjazny układ symbiozy z bakteriami – charakterystyka drzewa przynoszącego liczne korzyści dla człowieka oraz środowiska naturalnego.

BIOLOGIA W SZKOLE

 • Krótka historia o tym, jak zanieczyściliśmy lodowce – z artykułu dowiesz się co łączy odległe czapy lodowe z rozwojem cywilizacji, skąd na lodowcach biorą się takie zanieczyszczenia jak ołów, mikroplastik, pestycydy czy antybiotyki oraz czy mogą one nam zagrażać.
 • Budowa i funkcje krwi – propozycja zajęć dla uczniów szkoły podstawowej oparta na takich metodach nauczania jak: obserwacje mikroskopowe, model, doświadczenia.

CHEMIA W SZKOLE

 • Niebiesko-pomarańczowa reakcja odwracalna. Kolorowa chemia – do młodzieży najbardziej przemawiają te aspekty chemii, które można przedstawić za pomocą efektownych doświadczeń. Należy do nich przypadek wielokrotnej, odwracalnej i kontrastowej zmiany koloru cieczy.
 • 66. Krajowa Olimpiada Chemiczna i 51. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna w Paryżu – zestawy zadań wraz z rozwiązaniami, do wykorzystania na lekcjach i w przygotowaniach do konkursów.

FIZYKA W SZKOLE Z ASTRONOMIĄ

 • Pokazowe eksperymenty fizyczne. Działające na intelekt, wyobraźnię i emocje – eksperymenty pokazowe są nie tylko doskonałym sposobem na zilustrowanie zagadnień teoretycznych, ale także głęboko zapadają w pamięć słuchaczy. W artykule opisano m. in. eksperymenty ilustrujące determinizm praw fizyki (Małpka i strzelba), istotę siły wyporu (Duszek), prawo zachowania pędu.
 • Loty kosmiczne a teoria względności – Czy kosmonauci mogą dotrzeć dowolnie daleko? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w miniaturze dydaktycznej, której autor odwołuje się do szczególnej teorii względności, przysparzającej nauczycielom wielu trudności interpretacyjnych.

GEOGRAFIA W SZKOLE

 • Nowy Jork – metropolia globalna – artykuł to próba odpowiedzi na pytanie dlaczego Nowy Jork uznawany jest za ikonę współczesnego miasta. Publikacja porusza kwestie urbanizacji miasta, architektury, komunikacji, biznesu, środowiska przyrodniczego oraz działalności kulturalnej.
 • Wędrówka przez kontynenty – Afryka – karta pracy ucznia zawierająca osiem zróżnicowanych zadań wraz z rozwiązaniami, m. in. prawda-fałsz, logogryf, praca z mapą, praca z tekstem źródłowym.

MATEMATYKA

 • Działania pisemne inaczej – mnożenie – artykuł przedstawia atrakcyjne sposoby na mnożenie pisemne w szkole podstawowej: mnożenie kratowe oraz metoda kółko i krzyżyk. Autor korzystając z własnych doświadczeń zachęca do przejścia z tradycyjnych słupków na efektowne, kolorowe tabelki.
 • Potęgi – lekcja powtórzeniowa z aplikacją LearningApp– autorka jest zwolenniczką wykorzystywania nowoczesnych technologii na lekcjach, ale w sposób, który nie powoduje zaburzenia właściwych proporcji miedzy formą a treścią zajęć. Stawiając przede wszystkim na wartości merytoryczne przedstawia przykładową lekcję powtórzeniową przeprowadzona przy wsparciu prostej aplikacji.

PRZYRODA POLSKA

 • Dyblik liniaczek – ćma naśladująca bielinki – nie każdy biały motyl to bielinek, choć zwykle bywa za niego brany. Artykuł podpowiada w jaki sposób odróżnić motyla dziennego od latającej w dzień ćmy.
 • Gatunki obce i rodzime – propozycja wyjścia do parku/lasu dla klas I-III. Z artykułu dowiesz się jak wspierać dostrzeganie środowiska przyrodniczego przez uczniów, na jakie zwierzęta i rośliny zwrócić uwagę dzieci.