WSPOMAGANIE EDUKACJI

Publikacje Nauczycieli Powiatu Bialskiego

Pragniemy być promotorem twórczości pedagogicznej nauczycieli. Efekty ich twórczych poszukiwań zasługują na prezentację w środowisku oświatowym. Zwracamy się więc do wszystkich nauczycieli z prośbą o przekazywanie własnych programów, scenariuszy zajęć, innych materiałów dydaktycznych. Przekazywane materiały włączane są do zbiorów Czytelni, aby inni nauczyciele mieli do nich stały dostęp. W oparciu o otrzymane opracowania tworzona jest kartoteka publikacji nauczycieli powiatu bialskiego.

Materiały można nadsyłać w formie drukowanej lub elektronicznej.
Zamieszczane materiały stanowią opracowania autorskie i nie są recenzowane.
Nie odpowiadamy za treść umieszczanych prac.

 1.  Dacewicz Danuta: Postawy wychowawcze rodziców a społeczne zachowania dzieci. Przedszkole Samorządowe nr 11 w Białej Podlaskiej
 2. Dacewicz Danuta: Przykładowe zestawy ćwiczeń do pracy w domu udostępniane rodzicom, wspierające rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkole Samorządowe nr 11 w Białej Podlaskiej
 3. Dacewicz Danuta: Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 5 lat. Temat: A czas płynie i płynie. Przedszkole Samorządowe nr 11 w Białej Podlaskiej
 4. Dacewicz Danuta: Scenariusz warsztatów z rodzicami. Temat: Jem zdrowo i wesoło. Przedszkole Samorządowe nr 11 w Białej Podlaskiej
 5. Dacewicz Danuta: Scenariusz zajęć przeprowadzonych w grupie 3 latków. Temat: Zabawy muzyczno-ruchowe aktywizujące rozwój dziecka z wykorzystaniem metody Labana. Przedszkole Samorządowe nr 11 w Białej Podlaskiej
 6. Denis Wiesława: Analiza cech językowych wierszy tworzonych przez dzieci w nauczaniu wczesnoszkolnym. Szkoła Podstawowa w Jaźwinach
 7. Doluk Agata: Zastosowanie tańców integracyjnych w praktyce wczesnoszkolnej. Szkoła Podstawowa nr 7 w Białej Podlaskiej
 8. Drwięga Beata, Malesa Ewa: Postawy wychowawcze rodziców i ich wpływ na osiągnięcia uczniów klas wczesnoszkolnych – referat. Szkoła   Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 9. Jarzęcka Marta: Kształtowanie pojęć przyrodniczych u dzieci 6-letnich (w oparciu o pracę z zagadką). Przedszkole Samorządowe nr 7 w Białej Podlaskiej
 10. Jarzęcka Marta: Oczekiwania rodziców jako element zarządzania placówką oświatową na przykładzie przedszkola samorządowego. Przedszkole    Samorządowe nr 7 w Białej Podlaskiej
 11. Jaszczuk Izabela: Świadomość metafonologiczna dzieci 6-letnich. Przedszkole Samorządowe nr 6 w Białej Podlaskiej
 12. Kirczuk Anna: Autorski program pracy z dziećmi z trudnymi zachowaniami. Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16 w Białej Podlaskiej
 13. Kirczuk Anna: Zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej. Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16 w Białej Podlaskiej
 14. Kirczuk Anna: Zaburzenia orientacji przestrzennej. Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16 w Białej Podlaskiej
 15. Kryśko Teresa: Formy edukacji proekologicznej w przedszkolu – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 16. Kryśko Teresa: Rozwój aktywności poznawczej u dzieci w  wieku przedszkolnym – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 17. Malinowska Anna: Stymulacyjna wartość zagadek w kształtowaniu uwagi dziecka 6-letniego. Przedszkole samorządowe nr 7 w Białej Podlaskiej
 18. Nowakowska Teresa: Twórcza aktywność plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym. Przedszkole Samorządowe nr 17 w Białej Podlaskiej
 19. Nowakowska Teresa, Szyc Wanda: Obserwacja dziecka w wieku przedszkolnym. Przedszkole Samorządowe nr 17 w Białej Podlaskiej
 20. Onyszczuk Iwona: Gotowość dzieci przedszkolnych do czytania a ich dojrzałość językowa. Przedszkole Samorządowe nr 6 w Białej Podlaskiej
 21. Onyszczuk Iwona: Scenariusze zajęć. Przedszkole Samorządowe nr 6 w Białej Podlaskiej
 22. Parchomiuk Beata: „Ekoludek” – autorski program edukacji ekologicznej dla dzieci 6 – letnich. Przedszkole Samorządowe nr 16 w Białej Podlaskiej
 23. Parchomiuk Beata: Ewaluacja autorskiego programu edukacji ekologicznej „Ekoludek”. Przedszkole Samorządowe nr 16 w Białej Podlaskiej
 24. Parchomiuk Beata: Współczesne metody współpracy z rodzicami. Przedszkole Samorządowe nr 16 w Białej Podlaskiej
 25. Parchomiuk Beata: Cykl zabaw i zajęć ruchowych na świeżym powietrzu dla dzieci 3 – 4 letnich. Przedszkole Samorządowe nr 16 w Białej Podlaskiej
 26. Połujańska Ewa: Dobór literatury dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Przedszkole Samorządowe nr 3 w Białej Podlaskiej
 27. Pugacewicz Krystyna: Wszystko o dysleksji. Przedszkole Samorządowe nr 11 w Białej Podlaskiej
 28. Rafalska Urszula: Rola nauczyciela w stwarzaniu atmosfery sprzyjającej pełnemu rozwojowi dziecka. Przedszkole Samorządowe nr 3 w Białej Podlaskiej
 29. Rafalska Urszula: Telewizja jako droga pośredniego oddziaływania na dziecko w rodzinie. Przedszkole Samorządowe nr 3 w Białej Podlaskiej
 30. Sawczuk Ewa: „Bałwanki”; „Jaki może być bałwanek”; „Mroźne gwiazdki” – zabawy dydaktyczne. Samorządowe Przedszkole w Tucznej
 31. Sawczuk Ewa: „Dla kogo ten prezent?” – układanka literowa. Samorządowe  Przedszkole w Tucznej
 32. Sawczuk Ewa: Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo. Samorządowe Przedszkole w Tucznej
 33. Sawczuk Ewa: Funkcja książki w życiu dziecka oraz praca nad kształceniem zainteresowań książką. Samorządowe Przedszkole w Tucznej
 34. Sawczuk Ewa: „Ile udźwignie dziecko? Dzieciństwo bez przemocy – agresja”. Samorządowe Przedszkole w Tucznej
 35. Sawczuk Ewa: Inscenizacja ciekawą formą pracy w przedszkolu. Samorządowe Przedszkole w Tucznej
 36. Sawczuk Ewa: Komputer. Samorządowe Przedszkole w Tucznej
 37. Sawczuk Ewa: „Majowa łąka” – scenariusz zajęcia w grupie 6-latków. Samorządowe Przedszkole w Tucznej
 38. Sawczuk Ewa: Przykłady zabaw dla dzieci 6-letnich. Samorządowe Przedszkole w Tucznej
 39. Sawczuk Ewa: Rozwój samodzielności dziecka przedszkolnego. Samorządowe Przedszkole w Tucznej
 40. Sawczuk Ewa: Scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich. Samorządowe Przedszkole w Tucznej
 41. Sucharzewska Iwona: Jak przygotować dziecko do przedszkola? Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 42. Zawada Halina: Metoda Carla Orffa w pracy z dziećmi przedszkolnymi. Przedszkole Samorządowe nr 6 w Białej Podlaskiej
 1. Adameczek Małgorzata, Wakulak Joanna: Scenariusz tygodniowych zajęć zintegrowanych w klasie trzeciej. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 2. Borkowicz Magdalena: Konspekt zajęć  korekcyjno – kompensacyjnych Dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej
 3. Borkowicz Magdalena: Scenariusz zajęć przeprowadzonych w ramach programu profilaktycznego “Myślę nie – mówię nie” . Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej
 4. Burda Krystyna: Moje doświadczenia w klasie integracyjnej. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 5. Burda Krystyna: Przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia – scenariusz dla klasy III. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 6. Demianuk Ewa: Ortografia w klasach I-III. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 7. Demianiuk Ewa: Przygotowujemy się i organizujemy Dzień Matki – scenariusz spotkania w klasie. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 8. Demianiuk Ewa: Żyjemy w zgodzie z innymi – scenariusz zajęć w klasie III. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 9. Duklewska Bożena: Wychowanie komunikacyjne w kształceniu zintegrowanym. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 10. Duklewska Bożena: Psychodydaktyczne problemy nauki pisania i doskonalenia techniki pisania w kształceniu zintegrowanym. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 11. Firsiuk Justyna: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Szkoła Podstawowa w Sworach.
 12. Firsiuk Justyna: Ocenianie szkolnych osiągnięć uczniów w kształceniu zintegrowanym. Szkoła Podstawowa w Sworach.
 13. Głuch Marek: Test znajomości figur geometrycznych dla dzieci z upośledzeniem lekkim i umiarkowanym. Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej
 14. Hodurek Dorota: Niepowodzenia dydaktyczne uczniów klas I-III oraz sposoby ich eliminowania. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 15. Hodurek Dorota: Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II „Zabawa w teatr”. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 16. Iwańczuk Małgorzata: Komputer nowoczesnym środkiem dydaktycznym w kształceniu zintegrowanym. Szkoła Podstawowa w Rokitnie
 17. Jakoniuk Mirosława: Program innowacyjny na lata 2004/2007 Edukacja regionalna : „Dziedzictwo kulturowe naszego regionu”. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 18. Jakoniuk Mirosława: Program innowacyjny na lata 2004/2007 „ Rozwijanie twórczej aktywności dzieci w młodszym wieku szkolnym poprzez działalność plastyczną ”. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 19. Jakoniuk Mirosława: Scenariusz zajęć koła regionalnego przeprowadzonych w klasie II d. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 20. Jakoniuk Mirosława: Scenariusz uroczystości klasowej/Wigilia w klasie/  przygotowanej przez uczniów i wychowawców klasy III d. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 21. Jakoniuk Mirosława: Scenariusz zajęć edukacyjnych (edukacja matematyczna) przeprowadzonych w klasie I d. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 22. Jankowska-Mazur Dorota: Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w klasach I-III : referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 23. Jankowska-Mazur Dorota: Praca z uczniem zdolnym w warunkach szkolnych : referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 24. Kępa Anna: Nauczanie matematyki w klasie III w kształceniu zintegrowanym. Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej
 25. Kępa Anna: Program zajęć wyrównawczych dla dzieci z trudnościami czytania i pisania. Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej
 26. Kisielewska Emilia: Formy wykorzystania czasu wolnego przez uczniów kl.I-III. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 27. Kisielewska Emilia: Metody aktywizujące w kształceniu zintegrowanym. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 28. Kołodziejczuk Violetta: Interakcje w grupach i ich wpływ na jednostkę w klasach początkowych. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskie
 29. Kopczyńska Krystyna: Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców pt.”Mikołajkowe poRUSZenie” dla dzieci 6-letnich. Zespół Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim
 30. Kopczyńska Krystyna: Wpływ ruchu na rozwój psychomotoryczny dzieci dyslektycznych. Zespół Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim
 31. Kratiuk Marzanna: Wykorzystanie fiszek autokorektywnych w nauczaniu ortografii w klasie II. Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Nasza Szkoła” w Dokudowie
 32. Kratiuk Marzanna: Wykorzystanie komputera do nauczania ortografii w nauczaniu zintegrowanym. Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Nasza Szkoła” w Dokudowie
 33. Kulicka Dorota: Wiadomości i umiejętności plastyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. Szkoła Podstawowa w Łomazach
 34. Łaska Anna: Teoriopoznawcze założenia obecnej reformy edukacji wczesnoszkolnej – referat. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej
 35. Maksymiuk Anna, Kulesza Jolanta: Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie pierwszej. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
 36. Maksymiuk Anna: Teoretyczne podstawy kształcenia zintegrowanego – referat. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
 37. Maksymiuk Anna, Szewczuk Bożena: Scenariusz zajęć integralnych w klasie I. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach, ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej
 38. Małecka Weronika: Scenariusz dziennych zajęć zintegrowanych w kl. I. Temat ośrodka „Zima wokół nas”. Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym
 39. Marciniuk Ewa: Pakiet Multimedialny “Wędrujemy po Polsce” dla klasy I. Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy
 40. Michalak Bogumiła: Cele i treści nauczania ortografii w systemie kształcenia zintegrowanego. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 41. Michalak Bogumiła: Istota i założenia koncepcji kształcenia zintegrowanego. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 42. Michalak Bogumiła: Test sprawności ortograficznej dla uczniów klas trzecich: cz.I i II. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 43. Niczyporowicz Barbara: Jesień w naszym otoczeniu. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 44. Niczyporowicz Barbara: Kształcenie cech motorycznych w grach i zabawach ruchowych. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 45. Niczyporowicz Barbara: Pedagogika zabawy – wyzwalanie aktywności uczniów. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 46. Niczyporowicz Barbara: Przykładowe scenariusze utrwalające wiadomości z opracowanych lektur szkolnych w klasach I-III. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 47. Niczyporowicz Barbara: Warsztaty dla nauczycieli klas kształcenia zintegrowanego „Wkrótce święta”. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 48. Ossowska Barbara: Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie drugiej. Miejsca letniego wypoczynku: ośrodek tematyczny „Wakacje”. Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym
 49. Ostaszewska Anna: Wykorzystanie mas plastycznych i gliny do zadań technicznych z dziećmi. Szkoła Podstawowa w Leśnej Podlaskiej
 50. Ostapiuk Bożena: Postawa twórcza u uczniów klas I-III – referat. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 51. Ostapiuk Bożena: Powodzenia i niepowodzenia uczniów w młodszym wieku szkolnym – referat. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 52. Ostapiuk Bożena: Przyczyny trudności w nauce czytania i pisania – referat. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 53. Paszkiewicz Teresa: Gry dydaktyczne metodą aktywizującą w nauczaniu ortografii klas I-III. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 54. Paszkiewicz Teresa: Scenariusz dnia: klasa III. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 55. Paszkiewicz Teresa: Scenariusz zajęć dla klasy II. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 56. Podobińska Marta: Analiza wytworów plastycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym – rysunek. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 57. Podobińska Marta: Dziecko zahamowane psychoruchowo. Praca z dzieckiem zahamowanym psychoruchowo. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 58. Podobińska Marta: Lateralizacja czynności. Leworęczność u dzieci. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 59. Podobińska Marta: Nadpobudliwość psychoruchowa. Wychowanie i praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 60. Podobińska Marta: Pedagogiczna interpretacja zachowań agresywnych. Gry i zabawy przeciwko agresji. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 61. Protaś Elżbieta: Gry i zabawy ortograficzne w kształceniu zintegrowanym. Szkoła Podstawowa w Kolembrodach
 62. Sucharzewska Iwona: Konkurs z języka niemieckiego dla klasy II. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Białej Podlaskiej
 63. Sucharzewska Iwona: Konkurs z języka niemieckiego dla klasy III. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Białej Podlaskiej
 64. Szendel Małgorzata: Wychowanie zdrowotne w kształceniu zintegrowanym pt. „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. ZSO Nr 2 w Białej Podlaskiej
 65. Szendel Małgorzata: Zasady oceniania w kształceniu zintegrowanym. ZSO Nr 2 w Białej Podlaskiej
 66. Szewczuk Bożena: Scenariusz dla klasy I : Inscenizacja nt. Unii Europejskiej „Podajmy sobie ręce”. ZSO Nr 2 w Białej Podlaskiej
 67. Szydło Aneta: Moje doświadczenie pedagogiczne dotyczące zapoznawania uczniów z zasadami ruchu drogowego w kształceniu zintegrowanym. Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym
 68. Szymoniuk Edyta: Cykle ortograficzne: materiały do klasy II – semestr I. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 69. Szymoniuk Edyta: Dziecko, które brzydko pisze: praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi o słabej sprawności manualnej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 70. Szymoniuk Edyta: „Siano i uczniowie, czyli rzecz o ortografii”: scenariusz przedstawienia. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 71. Wilczek Lilianna: Rola gier i zabaw dydaktycznych w nauczaniu ortografii w klasach I-III – referat. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 72. Zając Małgorzata: Konspekt: blok tematyczny Piękna nasza Polska cała. Szkoła Podstawowa w Zalesiu
 73. Zając Małgorzata: Szanse i zagrożenia w nauczaniu zintegrowanym w zreformowanej szkole. Szkoła Podstawowa w Zalesiu
 74. Zając Małgorzata: Teatr a dziecko. Szkoła Podstawowa w Zalesiu
 75. Zając Małgorzata: Wykorzystanie zabawy w kształceniu zintegrowanym. Szkoła Podstawowa w Zalesiu
 76. Zbaracka Agata: Scenariusz uroczystości na Dzień Matki. Szkoła Podstawowa w Jaźwinach
 77. Zbaracka Agata: Ślubowanie klasy pierwszej. Szkoła Podstawowa w Jaźwinach
 78. Żukowska Beata: Miejsce i rola komputera w pracy dydaktycznej nauczyciela kształcenia zintegrowanego. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 1. Andrejuk Alicja, Orzechowska Ewa: Test kompetencji z języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej
 2. Anklewicz Sławomir: Komputer w kształceniu uczniów upośledzonych umysłowo. ZSZ nr 3 w Białej Podlaskiej
 3. Anklewicz Sławomir: Samokształcenie – poradnik dla nauczycieli i uczniów. ZSZ nr 3 w Białej Podlaskiej
 4. Artemiuk Dorota: Historyczne tradycje technicznego kształcenia młodzieży. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 5. Artemiuk Dorota: Instytucje Unii Europejskiej – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 6. Artemiuk Dorota: Organizowanie szkolnej pracowni technicznej. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 7. Artemiuk Dorota: Współczesna koncepcja wychowania technicznego. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 8. Artemiuk Dorota: Współczesny obraz dzieci i młodzieży – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 9. Bahonko Zenon: Dzieci ulicy a przemoc – narastający problem. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej
 10. Barczyńska Beata: „Mój region”, mój mały – wielki świat. Program edukacji regionalnej II etap edukacyjny – klasa IV. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 11. Barczyńska Beata: Rola rodziców w rozwoju uczuć dziecka. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 12. Barczyńska Beata: Scenariusz lekcji historii i społeczeństwa: klasa V. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 13. Barczyńska Beata: Scenariusz lekcji historii i społeczeństwa: klasa VI. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 14. Barczyńska Beata: Wpływ telewizji na wzrost agresji u dzieci. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 15. Bebczuk Elżbieta: Aktywizujące metody nauczania matematyki – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 16. Bebczuk Elżbieta: „O tym co cię nie minie w matematycznej krainie”. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 17. Biegajło Maciej: Hospitacja diagnozująca w wychowaniu fizycznym. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 18. Biegajło Maciej: Rola aktywności fizycznej we współczesnym świecie a wychowanie fizyczne. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 19. Bielecka Agnieszka, Rogoźnicka Iwona: Przykłady scenariuszy zajęć matematyki do klas integracyjnych na II etapie edukacyjnym (klasy IV-VI). Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 20. Bielecka Małgorzata, Szostakiewicz-Lasota Barbara, Czeczelewska Katarzyna: Scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego „Legenda o Kozuli”. Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej
 21. Burda Krystyna, Paszkiewicz Teresa: Opracowanie treści programowych z przyrody dla klas IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 22. Ceniuk Elżbieta: Multimedialna prezentacja gminy Leśna Podlaska. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
 23. Ceniuk Elżbieta: Sprawdzian zajęć z informatyki w klasie IV. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
 24. Ceniuk Elżbieta: Test z historii do klasy IV. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
 25. Ceniuk Elżbieta: Test z historii do klasy V. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
 26. Chudek Beata: Materiały dydaktyczne dla nauczycieli klas IV-VI szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 27. Chudek Beata, Samoszuk Iwona: O roli pracy domowej na lekcjach języka polskiego – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 28. Daniluk Edyta: „Przyporządkowanie zwane funkcją”. Zestaw zadań do wykorzystania podczas lekcji matematyki w klasie VI. Zespół Oświatowy w Brzozowicy Dużej
 29. Daniluk Edyta: Tabele – Zestaw zadań powtórzeniowych z matematyki. Zespół Oświatowy w Brzozowicy Dużej
 30. Dawidziuk Małgorzata: Motywacja dziecka do nauki szkolnej. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
 31. Dąbrowska Dorota: „Dziś gwiazda drogę nam pokaże” : scenariusz jasełek. Szkoła Podstawowa w Piszczacu
 32. Dąbrowska Dorota: Co odmieniło naszą klasę? – jasełka. Szkoła Podstawowa w Piszczacu
 33. Dąbrowska Dorota: „W Wigilię Bożego Narodzenia” – spotkanie opłatkowe nauczycieli emerytów. Szkoła Podstawowa w Piszczacu
 34. Długołęcki Ireneusz: Ewaluacja i pomiar dydaktyczny dla nauczycieli matematyki: badanie kompetencji klas szóstych; blok przyrodniczo-matematyczny. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 35. Długołęcki Ireneusz: Materiały pomocnicze dla nauczycieli matematyki. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 36. Doluk Agata: Autorskie plany realizacji programu nauczania muzyki dla klas IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 7 w Białej Podlaskiej
 37. Doluk Agata: Cykl scenariuszy do muzyki dla klasy IV szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa nr 7 w Białej Podlaskiej
 38. Dorosz Daniel: Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu postaw dziecka – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 39. Dorosz Daniel: Wytrzymałość – rodzaje i kryteria oceny – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 40. Dorosz Jolanta: Formy wykorzystania czasu wolnego przez uczniów – referat. Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej.
 41. Dorosz Jolanta: Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych z dzieckiem nadpobudliwym. Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej
 42. Drwięga Marek: Teoretyczne podstawy kształtowania umiejętności ruchowych. Szkoła Podstawowa w Tomaszkach
 43. Drwięga Marek: Wybrane metody aktywizujące w nauczaniu przyrody. Szkoła Podstawowa w Tomaszkach
 44. Dudyk Agnieszka: Subkultury młodzieżowe i przestępczość związana z działalnością podkulturową. Publiczne Gimnazjum nr 6  w Białej Podlaskiej
 45. Duklewska Bożena: Czy nauczyciel powinien być przyjacielem ucznia? Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 46. Dylawerska-Wojtowicz Kinga: Wycieczka szkolna – uczy, bawi i wychowuje. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 47. Firsiuk Justyna: Występowanie wypalenia zawodowego u nauczycieli szkół podstawowych. Szkoła Podstawowa w Sworach
 48. Gadomska Wiesława: Funkcjonowanie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym
 49. Gadomska Wiesława: Konkurs biblijny “Czytaj i wprowadzaj w życie” wg Ewangelii św. Mateusza dla szkoły podstawowej kl. IV-VI. Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym
 50. Gadomska Wiesława: Konkurs wiedzy pt. “Co wiesz o życiu Papieża Jana Pawła II”. Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym
 51. Gadomska Wiesława: Polskie tańce narodowe: – scenariusz lekcji muzyki w klasie IV – krakowiak. Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym
 52. Gadomska Wiesława: Wpływ muzyki na rozwój intelektualny dziecka. Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym
 53. Gala Ewa: Nauczanie blokowe przyrody. Ścieżki edukacyjne. Szkoła Podstawowa w Hrudzie
 54. Gala Ewa: Zestaw zadań sprawdzających umiejętności uczniów z przyrody w klasie IV. Szkoła Podstawowa w Hrudzie
 55. Gibasiewicz Wanda: Maria Konopnicka – życie i twórczość: konkurs. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 56. Gibasiewicz Wanda, Sikora Dariusz: Odzyskanie niepodległości Polski – 11 listopada 1918 r. – scenariusz akademii szkolnej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 57. Gibasiewicz Wanda: Pakiet dyktand dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 58. Gibasiewicz Wanda: Testy – sprawdziany z języka polskiego dla klasy III, IV, V i VI. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 59. Gibasiewicz Wanda, Juchimiuk Bożena: Sprawdzian wiadomości i umiejętności polonistycznych dla uczniów klas IV na początku II etapu kształcenia w roku szkolnym 2003/2004. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 60. Głowacka Elżbieta: Oddziaływania nauczyciela motywujące uczniów do nauki. Ocena ich skuteczności. Szkoła Podstawowa w Hrudzie
 61. Głowacka Elżbieta: Scenariusz uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego kl. VI. Szkoła Podstawowa w Hrudzie
 62. Głowacka Elżbieta: Sprawdzian wiadomości z matematyki po I semestrze w kl. IV. Szkoła Podstawowa w Hrudzie
 63. Głuch Marek: Test sprawdzający umiejętność czytania, rozumienia i pisania u dzieci z upośledzeniem lekkim i umiarkowanym. Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej
 64. Głuch Marek: Cykl scenariuszy zajęć do przeprowadzenia w pracowni komputerowej przy wykorzystaniu programu CRAYOLA dla dzieci z upośledzeniem lekkim umiarkowanym. Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej
 65. Gołdowska Barbara: Pierwsze dni w szkole. Jak uniknąć kłopotów z nauką. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 66. Górska Jolanta: Aktywizujące metody w pracy dydaktycznej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 67. Górska Jolanta: Dialog i komunikacja między szkołą a domem. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 68. Górska Jolanta: Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Uczeń niepełnosprawny ruchowo. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 69. Górska Jolanta: Scenariusz pożegnania uczniów klas VI „Ocalić od zapomnienia”. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 70. Górska Jolanta: Sprawdzian wiadomości i umiejętności uczniów po klasie IV “Po drugiej stronie lasu”. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 71. Hayeshi Hassan: Our Trójka /gazetka szkolna/. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 72. Hayeshi Hassan: Our Trójka /gazetka szkolna. No.2 December 2007. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 73. Hayeshi Hassan: Our Trójka /gazetka szkolna. No.3 February 2008. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 74. Hayeshi Hassan: Our Trójka /gazetka szkolna. No.4 December 2008. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 75. Hołownia Lucyna: Gdy dziecko źle czyta. Szkoła Podstawowa w Piszczacu
 76. Ignatiuk Beata: Istota słuchu fonematycznego. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 77. Ignatiuk Beata: Rodzina jako środowisko wychowawcze dzieci w młodszym wieku szkolnym. Funkcje rodziny. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 78. Jakubiec Ewa: Rola nauczyciela w tworzeniu warunków motywujących dziecko do uczenia się: przegląd i wykorzystanie w szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa w Rokitnie
 79. Jankowska Ewa: Historia powstania liczb naturalnych – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 80. Jankowska Ewa: Kontrola i ocena w procesie nauczania matematyki – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 81. Jankowska Ewa: Test jednokrotnego wyboru sprawdzający wiadomości z liczb wymiernych dla klasy VI szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 82. Kaliszuk Bożena: Drzewa i krzewy wokół naszej szkoły: karta pracy nr 1; Poznajemy kierunki w terenie: karta pracy nr 2; Czy jesteś wnikliwym obserwatorem: karta pracy nr 3; Obserwacja ptaków w szkole: karta pracy nr 4. Szkoła Podstawowa w Grabanowie
 83. Kaliszuk Bożena: Sprawdzian końcoworoczny z przyrody dla klasy IV. Szkoła Podstawowa w Grabanowie
 84. Kołodziejczuk Violetta: Stosunek do biedy i bogactwa miarą wychowania człowieka – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 85. Konkol Mirosława: Aktywizujące metody w edukacji – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 86. Konkol Mirosława: Scenariusze uroczystości szkolnych – „Dzień Komisji Edukacji Narodowej”, „Święto Niepodległości”. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 87. Konkol Mirosława: Zestaw ćwiczeń aktywizujących do wykorzystania na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 88. Koroluk Jolanta: Humor w „Zemście” i „Ślubach panieńskich” Aleksandra Fredry. Szkoła Podstawowa w Rokitnie
 89. Kuzaka Małgorzata: Multimedialny klucz do oznaczania roślin nagonasiennych. Zespół Szkół w Rogoźnicy
 90. Łaska Anna: „Książka uczy, bawi, wychowuje” – scenariusz inscenizacji. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej
 91. Łuciuk Anna: Elementy kultury etnicznej na terenie Powiatu Bialskiego. Szkoła Podstawowa  w Rzeczycy
 92. Łukaszuk Barbara: Być nauczycielem i wychowawcą „dziś”. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 93. Łukaszuk Barbara: Narodziny Jezusa: bożonarodzeniowy program artystyczny. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 94. Łukaszuk Barbara: Pamiętamy Cię Ojcze Święty: program słowno-muzyczny. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 95. Łukaszuk Barbara: „Radości i chleba dzieciom dziś potrzeba”: misyjny program słowno-muzyczny. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 96. Majewska Ewa: Program kształcenia humanistycznego wdrażany w latach 1996-1999 w Szkole Podstawowej nr 5 w Białej Podlaskiej. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 97. Maksymiuk Anna, Michalczuk Elżbieta: Gmina Biała Podlaska i jej atrakcje przyrodniczo-krajobrazowe – prezentacja na CD-romie. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
 98. Maksymiuk Anna: Teoretyczne podstawy kształcenia zintegrowanego – referat. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
 99. Malesa Ewa, Drwięga Beata: Nieprzystosowanie społeczne w literaturze przedmiotu – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 100. Mazur Robert: Patologia Stadionów Sportowych. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 101. Nitychoruk Małgorzata: Pedagogizacja rodziców: zbiór referatów. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 102. Orluk Krystyna: Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV. Szkoła Podstawowa w Międzylesiu
 103. Orluk Krystyna: Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI. Szkoła Podstawowa w Międzylesiu
 104. Orzechowska Katarzyna: Zastosowanie grafiki prezentacyjnej i menadżerskiej w nauczaniu matematyki. Szkoła Podstawowa w Rokitnie
 105. Ostaszewska Anna: Praca domowa ucznia, jak pomóc dziecku w samodzielnym uczeniu się. Szkoła Podstawowa w Leśnej Podlaskiej
 106. Ostaszewska Anna: Praca z dzieckiem dyslektycznym. Szkoła Podstawowa w Leśnej Podlaskiej
 107. Pawluczuk Dorota: Adolescencja, czyli wzrastanie ku dorosłości – wiek dojrzewania jako okres przemian w życiu człowieka. Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym
 108. Pawluczuk Dorota: Scenariusz uroczystości szkolnej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym
 109. Pawluczuk Dorota: Sprawdzian kl. V. Czytanie tekstu ze zrozumieniem. Szkoła Podstawowa  w Ciciborze Dużym
 110. Polak Stanisław: Program (plany wynikowe) „Wychowanie do życia w rodzinie” dla klas V i VI. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
 111. Sidorowska Maria: Akademia Podlaska – projekt bloku tematycznego wokół postaci królowej Jadwigi. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 112. Stefaniuk Wiesława: Ocenienie wspierające uczniów – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 113. Stefaniuk Wiesława. Pojęcie socjalizacji. Przyczyny zaburzonej socjalizacji u dzieci – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 114. Stefaniuk Wiesława. Praca domowa ucznia – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 115. Stefaniuk Wiesława: Rodzinne uwarunkowania wadliwej socjalizacji – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 116. Stefaniuk Wiesława: Scenariusz lekcji w klasie V  z wykorzystaniem komputera – Życie i śmierć władcy Koryntu. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 117. Stefaniuk Wiesława: Scenariusz lekcji wychowawczej – Jak ważna jest dla nas przyjaźń? Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 118. Stelmaszuk Jadwiga: Nadpobudliwość – charakter czy choroba? Szkoła Podstawowa w Piszczacu
 119. Stelmaszuk Jadwiga: Środowisko rodzinne a kształtowanie osobowości dzieci w młodszym wieku szkolnym. Szkoła Podstawowa w Piszczacu
 120. Sucharzewska Iwona: Konkurs z języka niemieckiego dla klasy V: etap pierwszy i drugi. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 121. Sucharzewska Iwona: Konkurs z języka niemieckiego dla klasy VI: etap pierwszy i trzeci. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 122. Szabłowska Wiesława: Gry i zabawy dydaktyczne na lekcjach matematyki w szkole podstawowej.  Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej
 123. Szostakiewicz-Lasota Barbara, Wsuł Katarzyna, Żuk Katarzyna: Scenariusz Pierwszej Integracyjnej Olimpiady Pracownika Socjalnego. Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej
 124. Świderska Iwona: Scenariusz lekcji muzyki do klasy IV. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 125. Świderska Iwona: Scenariusz lekcji wychowawczej przeprowadzonej w klasie VI. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 126. Teżyk Anna: Program edukacji ekologiczno-zdrowotnej w ramach koła “Młodzi Ekolodzy”. Publiczna Szkoła Podstawowa w Tuliłowie
 127. Walczuk Halina: Aspekty wychowawcze nauczania matematyki – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 128. Walczuk Halina: Jak zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów? – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 129. Welik Agnieszka: Quiz o państwach niemieckojęzycznych dla uczniów szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 130. Welik Agnieszka: Scenariusz przedstawienia „Wycieczka do Finlandii”. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 131. Więcek Katarzyna, Nikoniuk Urszula: Działalność SKO w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 132. Wilczek Lilianna: Dysleksja rozwojowa jako jedna z przyczyn niepowodzeń szkolnych – referat. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 133. Wilczek Lilianna: Istota i zadania zajęć pozalekcyjnych  w szkole – referat. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 134. Władzimiruk Zbigniew: Poziom sprawności fizycznej, rozwoju somatycznego i ocena postawy ciała młodzieży upośledzonej umysłowo Zespołu Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej. Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej
 135. Włodarczyk Izabela: Cykl lekcji języka polskiego dla klasy czwartej. Blok zajęć o tematyce bożonarodzeniowej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
 136. Włodarczyk Izabela: Edukacja w blokach przedmiotowych: sposoby organizowania zajęć łączących treści polonistyczne z informacjami historycznymi w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
 137. Włodarczyk Izabela: Imię ojczyzny niech cię wyprzedza…: cykl lekcji wychowawczych i przedmiotowych poświęconych realizacji treści patriotycznych i obywatelskich w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
 138. Włodarczyk Izabela: Integracja jako zasada organizująca kształcenie. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
 139. Włodarczyk Izabela: Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy piątej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
 140. Włodarczyk Izabela: Metody zalecane w nauczaniu interdyscyplinarnym języka polskiego i historii. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
 141. Włodarczyk Izabela: Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy piątej wzbogaconej elementami wiedzy o kulturze i sztuce z wykorzystaniem technik dramowych. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
 142. Włodarczyk  Izabela, Adamczyk Jolanta, Koza Andrzej: Jesienne impresje: twórczość poetycka  i malarska dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
 143. Włodarczyk Izabela, Szczęch Iwona: „Małe formy teatralne”: program edukacji teatralnej do realizacji na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
 144. Włodarczyk Izabela, Szczęch Iwona: Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
 145. Włodarczyk Izabela, Szczęch Iwona: Rozwijanie zainteresowań literackich, czytelniczych i medialnych  w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
 146. Zając Małgorzata: Konspekt: blok tematyczny Piękna nasza Polska cała. Szkoła Podstawowa w Zalesiu
 147. Zając Małgorzata: Konspekt: blok tematyczny W kraju Anaruka. Szkoła Podstawowa  w Zalesiu
 148. Zając Małgorzata: Scenariusz przedstawienia teatralnego pod tytułem „Nie ma tego złego”. Szkoła Podstawowa  w Zalesiu
 149. Zając Małgorzata: Scenariusz ślubowania i pasowania uczniów szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Zalesiu
 150. Zakrzewska Marta: Stres i jego objawy –  jak młodzież sobie z nim radzi: sposoby radzenia sobie ze stresem – referat. ZSO Nr 2  w Białej Podlaskiej
 151. Zbaracka Agata: Analiza literacka utworów Elizy Orzeszkowej. Szkoła Podstawowa w Jaźwinach
 152. Zbaracka Agata: Jaźwiny – moja mała Ojczyzna. Szkoła Podstawowa w Jaźwinach
 153. Żarnowska Anna: Niepowodzenia szkolne uczniów. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 154. Żarnowska Anna: Skuteczna komunikacja w rodzinie, czyli wzajemnie się rozumiemy. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 155. Żarnowska Anna: Wpływ baśni na rozwój dzieci. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 156. Żelazowska Dorota: Formy aktywności ruchowej pomocne  w zmniejszaniu zaburzeń motorycznych dziecka – referat. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 157. Żelazowska Dorota: Kształtowanie umiejętności życiowych na zajęciach wychowania fizycznego. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 158. Żelazowska Dorota: Nauczyciel jako centralna postać edukacji prozdrowotnej uczniów. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 159. Żuk Agnieszka. Catering for various learning styles in my class. Szkoła Podstawowa w Janowie Podlaskim
 160. Żuk Agnieszka: Program autorski kółka języka angielskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Janowie Podlaskim
 161. Żuk Agnieszka. What English in the classroom? My reflection on EFT, ELF and Global English. Szkoła Podstawowa w Janowie Podlaskim
 1. Bijata Grażyna: Montaż słowno-muzyczny przygotowany na konkurs biblijny wg Dziejów Apostolskich pt.: ”Przesłanie Jezusa”. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej Publiczne Gimnazjum nr 5
 2. Bijata Grażyna: Prymas Tysiąclecia kardynał StefanWyszyński i jego nauczanie pod hasłem: ”Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem”. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej Publiczne Gimnazjum nr 5
 3. Bijata Grażyna, Grabiec Marta, Osiej Marta: Mój region – moje środowisko. ”Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie”: projekt. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej Publiczne Gimnazjum nr 5
 4. Dudyk Agnieszka: Subkultury młodzieżowe i przestępczość związana z działalnością podkulturową. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
 5. Frończuk Rafał: Lekkaatletyka w zajęciach pozalekcyjnych. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
 6. Frończuk Rafał: Żywienie w sporcie dzieci i młodzieży. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
 7. Gromadzka Bożena: Scenariusz warsztatów terenowych w pasiece pszczelej Scenariusz warsztatów terenowych w pasiece pszczelej. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
 8. Iwaniuk Iwona, Rechnio Marzanna: Podręczny zbiór zadań rachunkowych z chemii dla klas I-III. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
 9. Jaroszuk Aneta: Otwarte formy nauczania na przykładzie stacji. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej
 10. Jasińska-Pykało Grażyna: Elementy edukacji zdrowotnej gimnazjalistów – program wychowawczy. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Białej Podlaskiej
 11. Jawtoszuk Jolanta: Co należy wiedzieć o zachowaniu asertywnym – referat. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
 12. Jawtoszuk Jolanta: Czy są osoby, które są dla mnie autorytetem? – scenariusz godziny wychowawczej dla klasy III gimnazjum. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
 13. Jawtoszuk Jolanta: Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych kątów. Publiczne Gimnazjum nr 6 w  Białej Podlaskiej
 14. Jawtoszuk Jolanta: Osobowość nauczyciela, cechy nauczyciela i stres nauczyciela – referat. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
 15. Kasprowicz Danuta, Marciniuk Elżbieta: Ścieżka edukacyjna „Nasza Gmina”. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Piszczacu
 16. Kopczyńska Krystyna: Program zajęć pozalekcyjnych „Nowoczesne taneczne formy ruchowe” dla grupy chirliderek „Dynamic”. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Janowie Podlaskim
 17. Korniluk Katarzyna: Ankieta z doradztwa skierowana do uczniów. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej.
 18. Korniluk Katarzyna: Konspekt lekcji otwartej w klasie II B. Temat: Podział zawodów na środowiska pracy. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej.
 19. Korniluk Katarzyna: Propozycje realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego na lekcjach przedmiotowych (język obcy, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka). Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej.
 20. Korniluk Katarzyna: Test wiedzy z doradztwa zawodowego. Konkurs “Czy znasz ten zawód?”. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej
 21. Kremer Renata: Rozwiązywanie problemów matematycznych za pomocą programów użytkowych (scenariusz lekcji informatyki w klasie III). Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej
 22. Kremer Renata: Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie II nt.: Postawy wobec ludzi niepełnosprawnych. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej
 23. Kremer Renata: Wykorzystanie programu „Super Geometria” do konstrukcji wielokątów i do obliczeń matematycznych (scenariusz lekcji informatyki w klasie II). Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej
 24. Kremer Renata: Zagrożenia jakie stanowią nowe ruchy religijne zwane sektami. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej
 25. Kubik Irena: Gramatyka w nowoczesnym nauczaniu języków obcych. Publiczne Gimnazjum nr 4 w  Białej Podlaskiej
 26. Kubik Irena: Scenariusz lekcji języka niemieckiego z gramatyki. Publiczne Gimnazjum nr 4 w  Białej Podlaskiej
 27. Kulicki Grzegorz: Hej kolęda, kolęda! : kolędy na trzygłosowy chór mieszany. Zespół Szkół w Łomazach
 28. Lewtak Bożena: Moje doświadczenia w nauczaniu informatyki w gimnazjum specjalnym – referat. Szkoła Specjalna w Białej Podlaskiej
 29. Łaziuk Elżbieta: Pakiet Multimedialny „Szlakiem Adama Mickiewicza”. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krzewicy
 30. Maj Iwona: Bulimia i anoreksja śmiertelna pułapka. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
 31. Makowska Ewa: Praca z uczniem zdolnym  – referat. Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym
 32. Makowska Ewa: System wartości w pracy dyrektora szkoły – referat. Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym
 33. Mirońska Agnieszka: Scenariusz lekcji historii: Powstanie listopadowe – czas nadziei i klęsk. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej
 34. Mirońska Agnieszka: Scenariusz lekcji historii: Problemy wewnętrzne II Rzeczypospolitej. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej
 35. Mościcka Elżbieta: Ćwiczenia w wykorzystaniu praw działań na potęgach –klasa II gimnazjum. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
 36. Mościcka Elżbieta: Wykształcenie dobrych nawyków ułatwiających uczenie się – referat. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
 37. Muszyńska Jolanta: Elektrostatyka – doświadczenia. Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym
 38. Muszyńska Jolanta: Przykład lekcji opartej  na pracy grupowej – zróżnicowanej. Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym
 39. Okseniuk Elżbieta: Komputer jako pomoc w rozwiązywaniu zadań z różnych przedmiotów, czyli nauczanie wspomagane komputerowo. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej
 40. Okseniuk Elżbieta: Pomoc komputera w rozwiązywaniu zadań z różnych przedmiotów szkolnych: scenariusz lekcji. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej
 41. Okseniuk Elżbieta: Program wychowawczy „Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci”. Publiczne Gimnazjum  nr 3 w Białej Podlaskiej
 42. Oleksiuk Elżbieta: Kara i nagroda w wychowaniu. Publiczne Gimnazjum w Krzewicy
 43. Oleksiuk Elżbieta: Wpływ postaw rodzicielskich na wychowanie w rodzinie. Publiczne Gimnazjum w Krzewicy
 44. Pawlukiewicz Jolanta: Praktyczne zastosowanie Metody Dennisona. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Piszczacu
 45. Pawluczuk Jolanta: Telewizja a zdrowie dziecka. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Piszczacu
 46. Pierepiekarz Bożena: Ruch i ćwiczenia jako forma dbania o zdrowie. Publiczne Gimnazjum  nr 3 w Białej Podlaskiej
 47. Raczyńska Mirosława: Opis spektaklu ekologicznego dla klas I-III. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej
 48. Semeniuk Agnieszka: Promowanie jako element kierowania szkołą. Publiczne Gimnazjum w Sworach
 49. Skrzyńska, Anna: Biała na co dzień 2012: projekt edukacyjny. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej
 50. Skrzyńska, Anna: Funkcja motywu drogi na przykładzie utworów Adama Bahdaja. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej
 51. Skrzyńska, Anna: Scenariusz lekcji języka polskiego do klasy pierwszej gimnazjum. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej
 52. Starosta-Ostapiuk Barbara, Marciniuk Elżbieta: „Sterta śmieci i co dalej” w gminie Piszczac. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Piszczacu
 53. Steckiewicz Mirosława: Próbny test kompetencji dla uczniów trzeciej klasy gimnazjum z  przedmiotów humanistycznych. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej
 54. Steckiewicz M., Sołoducha E., Franczuk G., Wysokińska T. : Test kompetencji z języka polskiego – klasa I gimnazjum. ZSO nr  2 w Białej Podlaskiej
 55. Szostakiewicz Anna, Mieleszczuk Halina: „Ten szczególny dzień” program poetycko –  muzyczny. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej
 56. Teżyk Anna: Ekologiczny Konkurs Literacki: Biuletyn Zespołu Szkół w Rogoźnicy. Zespół Szkół Gimnazjum nr 3 w Rogoźnicy
 57. Teżyk Anna: Jak radzić sobie z nadpobudliwością u dzieci? Zespół Szkół Gimnazjum nr 3 w Rogoźnicy
 58. Teżyk Anna: Scenariusz apelu ekologicznego z okazji Dnia Ziemi. Zespół Szkół Gimnazjum nr 3 w Rogoźnicy
 59. Wróblewska Katarzyna: Materiały metodyczne do nauczania języka polskiego w gimnazjum – cykl scenariuszy lekcji z edukacji filmowej. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej
 60. Ziemba Janina Barbara: Konspekt lekcji gimnastyki dla dziewcząt. Kształtowanie zwinności – tor przeszkód. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
 61. Ziemba Janina Barbara: Konspekt lekcji lekkiej atletyki. Doskonalenie wytrzymałości poprzez biegi i gry na świeżym powietrzu. Publiczne Gimnazjum  nr 6 w Białej Podlaskiej
 62. Ziemba Janina Barbara: Lekcja wychowania fizycznego w procesie nauczania wychowania – referat. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
 63. Żulińska Małgorzata: Komunikacja werbalna  i niewerbalna. Przykłady barier komunikacyjnych. Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym
 64. Żulińska Małgorzata: „Miłość niejedno ma imię”: scenariusz przedstawienia walentynkowego. Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym
 1. Borkowska Edyta, Galej-Mazur Dorota: Scenariusz apelu z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej. ZSO nr 3 w Białej Podlaskiej
 2. Chalecka  Teresa: Cykl lekcji z wiedzy o kulturze – szkoła ponadgimnazjalna. ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej
 3. Chalecka Teresa: Propozycje konspektów lekcji do wykorzystania  na godzinie wychowawczej – szkoła ponadgimnazjalna. ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej
 4. Czerko Andrzej, Klimek Małgorzata: Chrzest Mieszka w komiksie : warsztaty historyczno-artystyczne. ZSO nr 3 w Białej Podlaskiej.
 5. Filipowicz Antoni: Metoda projektów w szkoleniu praktycznym  – referat. ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej
 6. Filipowicz Antoni: Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze – referat. ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej
 7. Filipowicz Antoni: Rodzina jako źródło nieprzystosowania społecznego – referat. ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej
 8. Górnicka Renata: Jak bezpiecznie korzystać z Internetu. I LO  im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
 9. Górnicka Renata: Komputerowe środowisko pracy. I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
 10. Górnicka Renata: Scenariusz lekcji informatyki. I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
 11. Górnicka Renata: Scenariusz lekcji z technologii informacyjnej. I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
 12. Jajus Urszula: “Każdy człowiek ma swoje gwiazdy” (A.Saint-Exupery): kształtowanie umiejętności tworzenia tekstu mówionego. Scenariusz lekcji z języka rosyjskiego. I LO im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
 13. Jajus Urszula: Poznajemy geniusza, pioniera zdobycia kosmosu: umiejętność rozumienia tekstu pisanego. Scenariusz lekcji z języka rosyjskiego. I LO im. J.I.Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
 14. Jajus Urszula: 14.IV.1961 – powitanie J.Gagarina: rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu za pomocą fragmentu filmu. Scenariusz lekcji z języka rosyjskiego. I LO im. J.I.Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
 15. Kiryluk Bożena: Postępowanie szkoły i nauczyciela wobec ucznia wybitnie zdolnego. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej
 16. Nazaruk Joanna: Program: edukacja filozoficzna na zajęciach dodatkowych z historii wiedzy o społeczeństwie nauczanie metodą projektu. Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim
 17. Nestorowicz Jadwiga: Jak uczyć matematyki lepiej? I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
 18. Nestorowicz Jadwiga: Przykładowy arkusz egzaminacyjny. Matura 2005 – poziom podstawowy. I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
 19. Nestorowicz Jadwiga: Scenariusz lekcji matematyki w szkole ponadgimnazjalnej z zastosowaniem kalkulatora graficznego. I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
 20. Nestorowicz Jadwiga: Sprawdzian wiadomości: ciągi liczbowe – poziom podstawowy; ciągi liczbowe – poziom rozszerzony; funkcje – zakres podstawowy. I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
 21. Nestorowicz Jadwiga: Sztuka porozumiewania się. I LO im. J.I.Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
 22. Osiej Marta: „Równe Szanse”– program zajęć pozalekcyjnych wyrównujących wiadomości i umiejętności uczniów z geografii. ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej
 23. Pałasz Ewa: Przetwarzanie informacji  – elementy statystyki matematycznej w liceum ogólnokształcącym. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej
 24. Pawluczuk Danuta: Konkurs wiedzy o Moskwie i Sankt-Petersburgu. II LO im. E. Plater w Białej Podlaskiej
 25. Pawluczuk Danuta: Konkurs wiedzy o Rosji. II LO im. E. Plater w Białej Podlaskiej
 26. Pawluczuk Danuta: Leksykalno-gramatyczny konkurs z języka rosyjskiego nr 1. II LO im. E.Plater w Białej Podlaskiej.
 27. Pawluczuk Danuta: Leksykalno-gramatyczny konkurs z języka rosyjskiego nr 2. II LO im. E. Plater w Białej Podlaskiej
 28. Pawluczuk Danuta: Leksykalno-gramatyczny konkurs z języka rosyjskiego nr 3. II LO im. E. Plater w Białej Podlaskiej
 29. Pawluczuk Danuta: Leksykalno-gramatyczny konkurs z języka rosyjskiego nr 4. II LO im. E.Plater w Białej Podlaskiej
 30. Pawluczuk Danuta: Program własny pracy koła języka rosyjskiego. II LO im. E. Plater w Białej Podlaskiej
 31. Pietruczuk Barbara: Sekty i subkultury młodzieżowe zagrożeniem społecznym. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej
 32. Pinczuk Dorota :
 33. Pinczuk Dorota: Konkurs Języka Niemieckiego dla Uczniów Liceum. Poziom A2. II LO im. E.Plater w Białej Podlaskiej
 34. Pinczuk Dorota: Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół średnich. II LO im. E.Plater w Białej Podlaskiej
 35. Pinczuk Dorota: Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą : opis i analiza przypadku. II LO im. E.Plater w Białej Podlaskiej
 36. Pinczuk Dorota: Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie : opis i analiza przypadku. II LO im. E.Plater w Białej Podlaskiej
 37. Pinczuk Dorota: Program doskonalenia uzdolnień lingwistycznych poprzez promowanie młodych talentów (język niemiecki). II LO im. E.Plater w Białej Podlaskiej
 38. Pinczuk Dorota: Scenariusz lekcji z języka niemieckiego. Nauka kolędy Kling Glöckchen, Klingelingeling. II LO im. E.Plater w Białej Podlaskiej
 39. Pinczuk Dorota: Scenariusz lekcji języka niemieckiego w kl.I LO “Die Schule auf dem Wasser”. II LO im. E.Plater w Białej Podlaskiej
 40. Pinczuk Dorota: Wagary : opis i analiza przypadku. II LO im. E.Plater w Białej Podlaskiej
 41. Pinczuk Dorota: Zestaw ćwiczeń gramatycznych z języka niemieckiego Perfekt. II LO im. E.Plater w Białej Podlaskiej
 42. Pinczuk Dorota: Zestaw zadań konkursowych z języka niemieckiego dla uczniów liceum, poziom A2. II LO im. E.Plater w Białej Podlaskiej
 43. Sobczak Anna: Wpływ autorytetu na rozwój osobowości młodego człowieka. ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej
 44. Sobczak Anna: Wpływ komputera i Internetu na rozwój dzieci i młodzieży. ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej
 45. Sosik Krzysztof: Działalność polityczna Andrzeja Leszczyńskiego – referat. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej
 46. Sosik Krzysztof: Polacy i sprawa polska w okresie I wojny światowej. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej
 47. Szyc Joanna: Rola doświadczenia w nauczaniu chemii i innych przedmiotów przyrodniczych. II LO im. E.Plater w Białej Podlaskiej
 48. Wojdakowska Iwona: Przykładowe zestawy ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach przy muzyce. II LO im. E. Plater w Białej Podlaskiej
 49. Wojdakowska Iwona: Przykładowy scenariusz lekcji wychowania fizycznego przy muzyce. II LO im. E. Plater w Białej Podlaskiej
 50. Wojdakowska Iwona: Ruch i muzyka  w wychowaniu fizycznym dziewcząt. II LO im. E. Plater w  Białej Podlaskiej
 1. Andrejuk Alicja, Makarewicz Agnieszka, Steckiewicz Mirosława, Wysokińska Teresa: Wieczór poezji Adama Mickiewicza  – scenariusz. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej
 2. Arska-Świder Jolanta : Tam, gdzie w herbie biały niedźwiedź: antologia twórczości dziecięcej. Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim
 3. Arska-Świder Jolanta: Troszkę rozmaitości, które w teatrze mogą gościć. Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim
 4. Biegało  Ewa: Scenariusz ślubowania klasy I. Szkoła Podstawowa w Berezówce
 5. Biegało  Ewa: „Fizia idzie do szkoły” scenariusz na podstawie książki A.Lindgren „Fizia Pończoszarka”. Szkoła Podstawowa w Berezówce
 6. Bielecka Małgorzata, Szostakiewicz-Lasota Barbara, Czeczelewska Katarzyna: Scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego „Legenda o Kozuli”. Zespół Szkół Specjalnych  w Białej Podlaskiej
 7. Demianiuk Ewa: Przygotowujemy się i organizujemy  Dzień Matki – scenariusz spotkania w klasie. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 8. Gibasiewicz Wanda: Maria Konopnicka – życie i twórczość: konkurs. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 9. Gibasiewicz Wanda, Sikora Dariusz: Odzyskanie niepodległości Polski  – 11 listopada 1918 r. – scenariusz akademii szkolnej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 10. Głowacka Elżbieta: Scenariusz uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego kl.VI. Szkoła Podstawowa w Hrudzie
 11. Górska Jolanta: Scenariusz pożegnania uczniów klas VI „Ocalić od zapomnienia”. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 12. Grabiec Marta: Światowy Dzień Ziemi w ZSO nr 2  im.Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej Publiczne Gimnazjum nr 5
 13. Iwaniuk Barbara: Scenariusz spotkania integracyjnego przygotowanego przez koło teatralne „Marionetki” z Zespołu Szkół im. J.Kusocińskiego w Rogoźnicy z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Międzyrzecu Podlaskim. Zespół Szkół im. J.Kusocińskiego w Rogoźnicy
 14. Konkol Mirosława: Scenariusze uroczystości szkolnych – „Dzień Komisji Edukacji Narodowej”, „Święto Niepodległości”. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 15. Kościuczuk Alina : Zasługi królowej Jadwigi na rzecz oświaty – scenariusz uroczystości dla klas IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej
 16. Kujawińska Iwona: Konkurs literacki „Bohaterowie lektur szkolnych i ich twórcy”. ZSZ Nr 2 im. F.Żwirki i S.Wigury w Białej Podlaskiej
 17. Łaska Anna: „Książka uczy, bawi, wychowuje”– scenariusz inscenizacji. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej
 18. Łukaszuk Barbara: Narodziny Jezusa: bożonarodzeniowy program artystyczny. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 19. Łukaszuk Barbara: Pamiętamy Cię Ojcze Święty: program słowno-muzyczny. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 20. Łukaszuk Barbara: „Radości i chleba dzieciom dziś potrzeba”: misyjny program słowno-muzyczny. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 21. Makarewicz Anna: Montaż słowno-muzyczny „Uroki zimy”. Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej
 22. Maleńczyk Monika: “Dumni i wdzięczni za dar osoby Jego Osoby dla Polski i świata” – koncert poświęcony Papieżowi, świętemu Janowi Pawłowi II. Szkoła Podstawowa w Komarnie Kolonii
 23. Mielniczuk Bożena: Scenariusz akademii z okazji nadania imienia patrona ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej. ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej
 24. Pawluczuk Danuta: Scenariusze imprez szkolnych z języka rosyjskiego. II LO im. E. Plater w Białej Podlaskiej
 25. Pawluczuk Dorota: Scenariusz uroczystości szkolnej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym
 26. Pawelec Małgorzata: Scenariusz pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej w Komarnie Kolonii. Szkoła Podstawowa w Komarnie Kolonii
 27. Polak Stanisław: „Życie nasze zmienia się, ale się nie kończy” – uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Szkoła Podstawowa  w Woskrzenicach Dużych
 28. Polak Stanisław: „W hołdzie Unitom z Podlasia” – montaż słowno – muzyczny. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
 29. Polak Stanisław: Scenariusz uroczystości szkolnej poświęconej pamięci Papieża Jana Pawła II.  Montaż słowno – muzyczny. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
 30. Raczyńska Mirosława: Opis spektaklu ekologicznego dla klas I – III. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej
 31. Skrzyńska, Anna: Scenariusz apelu z okazji Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej
 32. Skrzyńska, Anna: Scenariusz apelu z okazji Święta Patrona Szkoły – listopad 2011 r. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej
 33. Skrzyńska, Anna: Scenariusz Festiwalu Nauki w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. E.Plater w Białej Podlaskiej. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej
 34. Sołoducha Ewa, Makarewicz Agnieszka, Grabiec Marta, Bijata Grażyna: Montaż słowno-muzyczny „Ziemia – planeta popiołu”. ZSO Nr 2  Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Białej Podlaskiej
 35. Szewczuk Bożena: Scenariusz dla klasy I: inscenizacja nt.Unii Europejskiej „Podajmy sobie ręce”. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej
 36. Szostakiewicz Anna, Mieleszczuk Halina: „Ten szczególny dzień” – program poetycko-muzyczny z okazji Bożego Narodzenia. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej
 37. Szostakiewicz-Lasota Barbara, Wsuł Katarzyna, Żuk Katarzyna: Scenariusz Pierwszej Integracyjnej Olimpiady Pracownika Socjalnego. Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej
 38. Szymoniuk Edyta : „Siano i uczniowie, czyli rzecz  o ortografii”: scenariusz przedstawienia. Szkoła Podstawowa nr 3  w Białej Podlaskiej
 39. Teżyk Anna: Ekologiczny konkurs literacki:  Biuletyn  Zespołu Szkół w Rogoźnicy.  Zespół Szkół w Rogoźnicy Gimnazjum nr 3
 40. Teżyk Anna: Scenariusz apelu ekologicznego z okazji Dnia Ziemi. Zespół Szkół w Rogoźnicy Gimnazjum nr 3
 41. Teżyk Anna: Scenariusz przedstawienia na Dzień Ziemi Ekologiczny Teleekspres – “Pięknie Żyć” i Sprawa dla Ekologa. Publiczna Szkoła Podstawowa w Tuliłowie
 42. Teżyk Anna: Scenariusz przedstawienia na Pierwszy Dzień Wiosny. Publiczna Szkoła Podstawowa w Tuliłowie
 43. Welik Agnieszka: Scenariusz przedstawienia „Wycieczka do Finlandii”. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 44. Zając Małgorzata: Scenariusz przedstawienia teatralnego pod tytułem „Nie ma tego złego”. Szkoła Podstawowa w Zalesiu
 45. Zając Małgorzata: Scenariusz ślubowania i pasowania uczniów szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Zalesiu
 46. Zbaracka Agata: Jaźwiny – moja mała Ojczyzna. Szkoła Podstawowa w Jaźwinach
 47. Zbaracka Agata: Scenariusz uroczystości na Dzień Matki. Szkoła Podstawowa w Jażwinach
 48. Zbaracka Anna: Ślubowanie klasy pierwszej. Szkoła Podstawowa w Jażwinach
 49. Żulińska Małgorzata: „Miłość niejedno ma imię”: scenariusz przedstawienia walentynkowego. Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym
 1. Adamczuk Renata: Rola rodziny w procesie dewiacji. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 2. Anklewicz Sławomir: Komputer w kształceniu uczniów upośledzonych umysłowo. ZSZ nr 3 w Białej Podlaskiej
 3. Anklewicz Sławomir: Samokształcenie – poradnik dla nauczycieli i uczniów. ZSZ nr 3 w Białej Podlaskiej
 4. Artemiuk Dorota: Współczesny obraz dzieci i młodzieży – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 5. Bahonko Zenon: Dzieci ulicy a przemoc – narastający problem. Zespół Szkół Zawodowych  nr 2 w Białej Podlaskiej
 6. Barczyńska Beata: Rola rodziców w rozwoju uczuć dziecka. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 7. Barczyńska Beata: Wpływ telewizji na wzrost agresji u dzieci. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 8. Biegało Ewa: Wpływ mediów na procesy edukacyjne dzieci i młodzież. Szkoła Podstawowa w Berezówce
 9. Biegajło Maciej: Rola aktywności fizycznej we współczesnym świecie a wychowanie fizyczne. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 10. Borkowicz Magdalena: Blok I Asertywność : scenariusz zajęć przeprowadzonych w ramach programu profilaktycznego „Myślę nie – mówię nie”. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej
 11. Borkowicz Magdalena: Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami z czytaniu i pisaniu. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej
 12. Dawidziuk Małgorzata: Motywacja dziecka do nauki szkolnej. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
 13. Dorosz Daniel: Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu postaw dziecka – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 14. Dorosz Daniel: Wytrzymałość – rodzaje i kryteria oceny – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 15. Dorosz Jolanta: Formy wykorzystania czasu wolnego przez uczniów – referat. Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej
 16. Dorosz Jolanta: Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych z dzieckiem nadpobudliwym. Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej
 17. Drwięga Marek: Teoretyczne podstawy kształtowania umiejętności ruchowych. Szkoła Podstawowa w Tomaszkach
 18. Dudyk Agnieszka: Subkultury młodzieżowe i przestępczość związana z działalnością podkulturową. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
 19. Duklewska Bożena: Czy nauczyciel powinien być przyjacielem ucznia? Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 20. Dylawerska-Wojtowicz Kinga: Wycieczka szkolna – uczy, bawi i wychowuje. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 21. Filipowicz Antoni: Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze – referat. ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej
 22. Filipowicz Antoni: Rodzina jako źródło nieprzystosowania społecznego – referat. ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej
 23. Firsiuk Justyna: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Szkoła Podstawowa w Sworach
 24. Frończuk Rafał: Lekkaatletyka w zajęciach pozalekcyjnych. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
 25. Górska Jolanta: Aktywizujące metody w pracy dydaktycznej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 26. Górska Jolanta: Dialog i komunikacja między szkołą a domem. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 27. Ignatiuk Beata: Istota słuchu fonematycznego. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 28. Ignatiuk Beata: Rodzina jako środowisko wychowawcze dzieci w młodszym wieku szkolnym. Funkcje rodziny. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 29. Jawtoszuk Jolanta: Co należy wiedzieć o zachowaniu asertywnym – referat. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
 30. Jufimiuk Anna: Funkcjonowanie w zespole klasowym dziecka autystycznego. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piszczacu
 31. Jufimiuk Anna: Wpływ gier komputerowych na rozwój psychiczny dzieci w wieku szkolnym. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piszczacu
 32. Kadłubowska Dorota: Teczka tematyczna do ośrodków pracy. Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej
 33. Kadłubowska Dorota, Nowakowska Joanna: Refleksje nad wydawaniem gazetki w szkole specjalnej. Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej
 34. Kiryluk Bożena: Postępowanie szkoły i nauczyciela wobec  ucznia wybitnie zdolnego. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej
 35. Kołodziejczuk Violetta: Stosunek do biedy i bogactwa miarą wychowania człowieka – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 36. Konkol Mirosława: Aktywizujące metody w edukacji – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 37. Kowalczuk Dorota: Współdziałanie nauczycieli z rodzicami jako skuteczna forma pomocy wychowawczej. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie
 38. Kowalczuk Dorota: Znaczenie wczesnej profilaktyki w zapobieganiu uzależnieniom dzieci i młodzieży. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie
 39. Kremer Renata: Zagrożenia jakie stanowią nowe ruchy religijne zwane sektami. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej
 40. Maj Iwona: Bulimia i anoreksja śmiertelna pułapka. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
 41. Makowska Ewa: Praca z uczniem zdolnym – referat. Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym
 42. Malesa Ewa, Drwięga Beata : Nieprzystosowanie społeczne w literaturze przedmiotu – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 43. Mikołajczyk Dorota: „Mamusiu, czy mogę dwie godzinki pozabijać…?! – Gry komputerowe a przemoc. ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej
 44. Mościcka Elżbieta: Wykształcenie dobrych nawyków ułatwiających uczenie się – referat. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
 45. Nestorowicz Jadwiga: Sztuka porozumiewania się. I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
 46. Niczyporowicz Barbara: Pedagogika zabawy – wyzwalanie aktywności uczniów. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 47. Nitychoruk Małgorzata: Pedagogizacja rodziców: zbiór referatów. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 48. Okseniuk Elżbieta: Komputer jako pomoc w rozwiązywaniu  zadań z różnych przedmiotów, czyli nauczanie wspomagane komputerowo. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej
 49. Oleksiuk Elżbieta: Kara i nagroda w wychowaniu. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krzewicy
 50. Oleksiuk Elżbieta: Wpływ postaw rodzicielskich na wychowanie w rodzinie. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krzewicy
 51. Orzechowska-Kucharczyk Ewelina: Charakter i uwarunkowania postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Przedszkole Samorządowe nr 16 w Białej Podlaskiej
 52. Ostaszewska Anna: Praca domowa ucznia, jak pomóc dziecku w samodzielnym uczeniu się. Szkoła Podstawowa w Leśnej Podlaskiej
 53. Ostaszewska Anna: Praca z dzieckiem dyslektycznym. Szkoła Podstawowa w Leśnej Podlaskiej
 54. Pawluczuk Dorota: Adolescencja, czyli wzrastanie ku dorosłości – wiek dojrzewania jako okres przemian w życiu człowieka. Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym
 55. Pawlukiewicz Jolanta: Praktyczne zastosowanie metody Dennisona. Publiczne Gimnazjum nr 1 w  Piszczacu
 56. Pawlukiewicz Jolanta: Telewizja a zdrowie dziecka. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Piszczacu
 57. Pierepiekarz Bożena: Ruch i ćwiczenia jako forma dbania o zdrowie. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej
 58. Pietruczuk Barbara: Sekty i subkultury młodzieżowe zagrożeniem społecznym. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej
 59. Podobińska Marta: Dziecko zahamowane psychoruchowo. Praca z dzieckiem zahamowanym  psychoruchowo. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 60. Podobińska Marta: Lateralizacja czynności. Leworęczność u dzieci. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 61. Podobińska Marta: Nadpobudliwość psychoruchowa. Wychowanie i praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 62. Podobińska Marta: Pedagogiczna interpretacja zachowań agresywnych. Gry i zabawy przeciwko agresji. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 63. Polak Stanisław: Rola nauczyciela w kształtowaniu osobowości wychowanka. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
 64. Polak Stanisław: Rola rodziców w kształtowaniu osobowości dziecka. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
 65. Polak Stanisław: Wpływ mass mediów na rozwój dzieci i młodzieży. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
 66. Rafalska Urszula: Rola nauczyciela w stwarzaniu atmosfery sprzyjającej pełnemu rozwojowi dziecka. Przedszkole Samorządowe nr 3 w Białej Podlaskiej
 67. Rafalska Urszula: Telewizja jako droga pośredniego oddziaływania na dziecko w rodzinie. Przedszkole Samorządowe nr 3 w Białej Podlaskiej
 68. Sawczuk Ewa: „Ile udźwignie dziecko? Dzieciństwo bez przemocy – agresja”. Samorządowe Przedszkole w Tucznej
 69. Stefaniuk Wiesława: Ocenienie wspierające uczniów – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 70. Stefaniuk Wiesława: Pojęcie socjalizacji. Przyczyny zaburzonej socjalizacji u dzieci – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 71. Stefaniuk Wiesława: Praca domowa ucznia – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 72. Stefaniuk Wiesława: Rodzinne uwarunkowania wadliwej socjalizacji – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 73. Stelmaszuk Jadwiga: Nadpobudliwość – charakter czy choroba? Szkoła Podstawowa w Piszczacu
 74. Stelmaszuk Jadwiga: Środowisko rodzinne a kształtowanie osobowości dzieci w młodszym wieku szkolnym. Szkoła Podstawowa w Piszczacu
 75. Sucharzewska Iwona: Bariery psychiczne w uczeniu języka obcego. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 76. Sucharzewska Iwona: Jak przygotować dziecko do przedszkola? Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 77. Sucharzewska Iwona: Motywowanie uczniów do nauki – wyzwaniem dla nauczyciela. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 78. Sucharzewska Iwona: Otwarte formy nauczania na przykładzie stacji zadaniowych – Lernstationen. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 79. Świderska Iwona: Integracja muzyki z innymi przedmiotami. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 80. Świderska Iwona: Muzykalność i uzdolnienia muzyczne w świetle badań psychologii muzyki. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 81. Szalecka Anna: Korzyści i zagrożenia współczesnego Internetu. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 82. Teżyk Anna: Jak radzić sobie z nadpobudliwością u dzieci? Zespół Szkół Gimnazjum nr 3 w Rogoźnicy
 83. Teżyk Anna: Problemy związane z okresem dojrzewania : referat na zebranie z rodzicami. Publiczna Szkoła Podstawowa w Tuliłowie
 84. Walczuk Halina: Jak zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów? – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 85. Wilczek Lilianna: Dysleksja rozwojowa jako jedna z przyczyn niepowodzeń szkolnych  – referat. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 86. Władzimiruk Zbigniew: Poziom sprawności fizycznej, rozwoju somatycznego i ocena postawy ciała młodzieży upośledzonej umysłowo Zespołu Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej. Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej
 87. Zając Małgorzata: Teatr a dziecko. Szkoła Podstawowa w Zalesiu
 88. Zakrzewska Marta: Stres i jego objawy –  jak młodzież sobie z nim radzi: sposoby radzenia sobie ze stresem – referat. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej
 89. Żarnowska Anna: Niepowodzenia szkolne uczniów. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 90. Żarnowska Anna: Skuteczna komunikacja w rodzinie, czyli wzajemnie się rozumiemy. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 91. Żarnowska Anna: Wpływ baśni na rozwój dzieci. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 92. Żelazowska Dorota: Formy aktywności ruchowej pomocne w zmniejszaniu zaburzeń motorycznych dziecka – referat. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 93. Żelazowska Dorota: Kształtowanie umiejętności życiowych na zajęciach wychowania fizycznego. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 94. Żelazowska Dorota: Nauczyciel jako centralna postać edukacji prozdrowotnej uczniów. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 95. Żulińska Małgorzata: Komunikacja werbalna i niewerbalna. Przykłady barier komunikacyjnych. Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym
 1. Adamczuk Renata: Gwara Powiatu Bialskiego. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 2. Adamczuk Renata: Żywienie współczesnego człowieka. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 3. Adamczuk Renata, Wegiera Aleksandra: Strategia rozwoju Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 4. Bojarczuk-Dziurda Dorota: Autorski program edukacji europejskiej dla uczniów kształcenia zintegrowanego Zanim wyruszę w podróż po Europie… do realizacji w bibliotece. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 5. Bojarczuk-Dziurda Dorota: Edukacja regionalna w bibliotece. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 6. Bojarczuk-Dziurda Dorota: Formy pracy z czytelnikiem w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 7. Bojarczuk-Dziurda Dorota: Historia Orkiestry Dętej OSP Roskosz. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 8. Bojarczuk-Dziurda Dorota: Jak gromadzić i porządkować literaturę w celu przygotowania prezentacji maturalnej, wykorzystując zbiory Biblioteki Pedagogicznej
 9. Bojarczuk-Dziurda Dorota: Jak korzystać z literatury popularnonaukowej: scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej dla kl. V szkoły podstawowej. Biblioteka Pedagogiczna w  Białej Podlaskiej
 10. Bojarczuk-Dziurda Dorota: Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej: scenariusz zajęć w edukacji czytelniczej i medialnej przeznaczony do realizacji w klasach maturalnych. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 11. Bojarczuk-Dziurda Dorota: Scenariusz imprezy z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 12. Bojarczuk-Dziurda Dorota (oprac.): Sienkiewicz dzisiaj:(materiały pokonferencyjne). Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 13. Bojarczuk-Dziurda Dorota: „Szarlotka”- scenariusz imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 14. Bojarczuk-Dziurda Dorota, Denkiewicz Anna: Przed maturą: autorski program zajęć edukacji czytelniczej i medialnej dla klas maturalnych: moduł biblioteczny. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 15. Bojarczuk-Dziurda Dorota, Denkiewicz Anna: Redagowanie bibliografii załącznikowej i przypisów bibliograficznych: dokumenty drukowane i elektroniczne. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 16. Bojarczuk-Dziurda Dorota, Denkiewicz Anna, Denko Maria, Parchomiuk Katarzyna: Warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki: kartoteki. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 17. Chibowska Iwona: Biblioterapia jako forma wsparcia ucznia z problemami edukacyjnymi i osobistymi. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej
 18. Chibowska Iwona: Biblioterapia : bibliografia w wyborze. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej
 19. Chmiel Marzena: Materiały repertuarowe – zestawienie bibliograficzne w wyborze. Szkoła podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 20. Cybul Bożena, Kuzawińska Iwona, Sawczuk Anna, Dąbrowska-Somerlik Maria Hanna, Wrzaszcz Tadeusz: Program ścieżki edukacyjnej „Edukacja czytelnicza i medialna” dla liceum profilowanego. ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej
 21. Dąbrowska-Somerlik Maria Hanna, Kuzawińska Iwona, Sawczuk Anna: Literackie walentynki. ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej
 22. Dąbrowska-Somerlik Maria Hanna, Sawczuk Anna: Biblioteka jako interdyscyplinarna pracownia przygotowująca europejskie społeczeństwo informacyjne – referat. ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej
 23. Dąbrowska-Somerlik Maria Hanna, Sawczuk Anna: Multimedia w szkole a polityka audiowizualna Unii Europejskiej – referat. ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej
 24. Denko Maria: Nauczyciel bibliotekarz brokerem informacji. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 25. Denko Maria: “Odkrywamy na nowo pisarki z dzieciństwa naszych rodziców i dziadków”. Program własny dla kl. III szkoły podstawowej.
 26. Denko Maria: Powróćmy do świata książek dla dzieci Janiny Porazińskiej – recenzje utworów w wyborze. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 27. Denko Maria: „Przygody z Marią Kownacką – 115 rocznica urodzin” – prelekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 28. Denko Maria: Scenariusz zajęć: Co zdarzyło się dawno, dawno temu? – w kręgu znanych baśni Charlesa Perraulta. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 29. Flisińska Anna, Misiejuk Bogusława: Budowanie systemu jakości w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 30. Kapitaniuk Joanna: Zasady sporządzania przypisów bibliograficznych dokumentów drukowanych i elektronicznych: materiał szkoleniowy dla zespołu samokształceniowego bibliotekarzy szkolnych. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Filia w Łukowie
 31.  Kościuczuk Alina: Program koła teatralnego. Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej
 32. Kościuczuk Alina: Zasługi Królowej Jadwigi na rzecz oświaty – scenariusz uroczystości dla klas IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej
 33. Kratiuk Grażyna: Plan marketingowy dla Filii Biblioteki Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej  Filia w Radzyniu Podlaskim
 34. Kratiuk Grażyna: Program promocji Biblioteki Pedagogicznej Filia w Radzyniu Podlaskim. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Filia w Radzyniu Podlaskim
 35. Laskowska Katarzyna: Cenzura w bibliotece. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 36. Laskowska Katarzyna: Program własny wychowania patriotycznego “Ojczyzna mała i duża” z elementami edukacji regionalnej dla dzieci pięcio- i sześcioletnich. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 37. Mikołajczyk Dorota: „Mamusiu, czy mogę dwie godzinki pozabijać…?! – Gry komputerowe a przemoc. ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej
 38. Oleszczuk Anna: Metody aktywizujące i ich zastosowanie w zajęciach bibliotecznych. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Filia w Parczewie
 39. Oleszczuk Anna, Gremplewska Sylwia: Bibliografia zawartości czasopisma Opieka Wychowanie Terapia za lata 1998-2003. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Filia w Parczewie
 40. Orluk Krystyna: Biblioteka pedagogiczna jako centrum działań społeczno-kulturalnych w środowisku lokalnym. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 41. Orluk Krystyna: Program „Z legendą przez Podlasie” dla kl. I-III szkoły podstawowej. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 42. Orluk Krystyna: Spotkania autorskie w bibliotece. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 43. Orluk Krystyna: Tradycje, obyczaje i obrzędy w edukacji dziecka. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 44. Prokopiuk Renata: Konkurs czytelniczy: Czy znasz twórczość Małgorzaty Musierowicz? Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
 45. Rybczyńska Beata: Korzyści wynikające z czytania – propagowanie założeń kampanii społecznej “Cała Polska czyta dzieciom”. ZSO nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej
 46. Rybczyńska Beata: Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. ZSO nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej
 47. Rybczyńska Beata: Program profilaktyczny z elementami biblioterapii i arteterapii. ZSO nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej
 48. Rybczyńska Beata: Związek między czytaniem lektur a wynikami matury z języka polskiego – w opinii uczniów. Referat wygłoszony na spotkaniu zespołu samokształceniowego nauczycieli humanistów. ZSO nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej
 49. Sawczuk-Kapica Jolanta: Czas wolny dzieci i młodzieży – zestawienie bibliograficzne w wyborze. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Filia w Radzyniu Podlaskiej
 50. Sawczuk-Kapica Jolanta: Deficyt budżetowy – zestawienie bibliograficzne w wyborze. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Filia w Radzyniu Podlaskim
 51. Sawczuk-Kapica Jolanta: Praca – organizacja, psychopedagogika – zestawienie bibliograficzne w wyborze. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Filia w Radzyniu Podlaskim
 52. Sawczuk-Kapica Jolanta: Problemy przestrzegania praw dziecka w Polsce – zestawienie bibliograficzne w wyborze. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Filia w Radzyniu Podlaskim
 53. Sawczuk-Kapica Jolanta: Przypisy bibliograficzne i bibliografia załącznikowa. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Filia w Radzyniu Podlaskim
 54. Sawczuk-Kapica Jolanta: Unia Europejska – zestawienie bibliograficzne w wyborze. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Filia w Radzyniu Podl.
 55. Szafrańska-Daniluk Urszula: Bibliografia miasta Biała Podlaska za lata 1918-1975. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
 56. Szafrańska-Daniluk Urszula: Konstanty Ildefons Gałczyński 1905-1953. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
 57. Szeniawska Beata: Małe formy teatralne w bibliotece szkolnej. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Białej Podlaskiej
 58. Szeniawska Beata: Projekt edukacyjny “Czy jesteś bezpieczny w sieci”. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Białej Podlaskiej
 59. Szeniawska Beata:Wędrówką życie jest człowieka” – montaż słowno-muzyczny poświęcony życiu i twórczości Edwarda Stachury. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Białej Podlaskiej
 60. Warda Anna: Edukacja czytelnicza i medialna moduł biblioteczno-informacyjny. Realizacja ścieżki w Gimnazjum w Chotyłowie. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chotyłowie
 61. Warda Anna: Program wychowawczy. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chotyłowie
 62. Warda Anna, Parczewska Jolanta, Kuzina Iwona: Edukacja regionalna. Program ścieżki edukacyjnej w Gimnazjum w  Chotyłowie. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chotyłowie
 63. Żarnowska Agnieszka: Fotobabble. Jak zrobić, aby zdjęcie przemówiło? Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 64. Żarnowska Agnieszka: Program “Wyprawa na planetę baśni” dla dzieci pięcioletnich. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 65. Żarnowska Agnieszka: Scenariusz do realizacji zajęć literackich. Temat: “Wilk i siedem koźląt” – poznajemy groźnego wilka i perypetie siedmiu nieostrożnych koźlątek. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
 1. Anklewicz Sławomir: Samokształcenie – poradnik dla nauczycieli i uczniów. ZSZ nr 3 w Białej Podlaskiej
 2. Artemiuk Dorota: Instytucje Unii Europejskiej – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 3. Biegajło Agnieszka, Dąbrowska-Somerlik Maria Hanna, Kuzawińska Iwona, Pietrzela Maria, Sawczuk Anna: Wybór wierszy o miłości. ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej
 4. Biegajło Anna: Letnie Igrzyska Olimpijskie: Ateny 2004. Symbole olimpijskie, polscy medaliści olimpijscy. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 5. Biegajło Maciej: Hospitacja diagnozująca w wychowaniu fizycznym. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 6. Bielecka Agnieszka, Chmiel-Pacyńska Monika, Derlukiewicz Henryka: Informator dotyczący instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Biała Podlaska – praca dyplomowa. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
 7. Ceniuk Elżbieta: Multimedialna prezentacja gminy Leśna Podlaska. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
 8. Chmiel-Pacyńska Monika, Tymoszuk Aneta: Nie jesteście sami” – Informator dotyczący instytucji, placówek i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin na terenie miasta Biała Podlaska. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej.
 9. Danilewicz Mirosław, Panasiuk Barbara: Dawne tradycje i obyczaje Podlasia. Prezentacja multimedialna. Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu
 10. Denisiuk Jarosław: Rozwijanie szybkości w pływaniu – trening wszechstronny. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej
 11. Denisiuk Jarosław: Aktywny ruch w wodzie. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej
 12. Firsiuk Justyna: Występowanie wypalenia zawodowego u nauczycieli szkół podstawowych. Szkoła Podstawowa w Sworach
 13. Frończuk Rafał: Żywienie w sporcie dzieci i młodzieży. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
 14. Głowacka Elżbieta: Oddziaływania nauczyciela motywujące uczniów do nauki. Ocena ich skuteczności. Szkoła Podstawowa w Hrudzie
 15. Grabiec Marta: Światowy Dzień Ziemi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej. ZSO nr 2 w Białej  Podlaskiej Publiczne Gimnazjum nr 5
 16. Gromadzka Bożena: Scenariusz warsztatów terenowych w pasiece pszczelej. Publiczne Gimnazjum nr 6 w  Białej Podlaskiej
 17. Grzybowska Renata: Andrzej Grzybowski: samorodny talent rzeźbiarski. Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Konstantynowie
 18. Grzybowska Renata: Konstantynów: z dziejów podlaskich miejscowości. Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Konstantynowie
 19. Grzybowska Renata: Szkoła konstantynowska w latach 1918-1948. Miejsce i rola szkoły w rozwoju oświaty i kultury w Konstantynowie. Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Konstantynowie
 20. Jakubiec Ewa: Rola nauczyciela w tworzeniu warunków motywujących dziecko do uczenia się: przegląd i wykorzystanie w szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa w Rokitnie
 21. Jawtoszuk Jolanta: Osobowość nauczyciela, cechy nauczyciela i stres nauczyciela – referat. Publiczne Gimnazjum nr 6 w  Białej Podlaskiej
 22. Kaczmarek Romuald: Orsza 1514. Pięćsetna rocznica. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi.
 23. Kaczmarek Romuald: Żołnierz wolności: Antoni Purtal (1895-1943). Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi.
 24. Kapela Małgorzata: Marketing MIX. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej
 25. Kapela Małgorzata: Proces rekreacji ruchowej i jego etapy oraz zadania instruktora rekreacji ruchowej w zjednywaniu do aktywności ruchowej. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej
 26. Kasprowicz Danuta, Marciniuk Elżbieta: Ścieżka edukacyjna „Nasza Gmina”. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Piszczacu
 27. Kukawska Alina: Niegrzeczne czy chore? – jak żyć z dzieckiem nadpobudliwym. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
 28. Kukawska Alina: Oddziaływanie gier komputerowych na psychikę dzieci. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych
 29. Łaziuk Elżbieta: Pakiet Multimedialny „Szlakiem Adama Mickiewicza”. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krzewicy
 30. Łuciuk Anna: Elementy kultury etnicznej na terenie Powiatu Bialskiego. Szkoła Podstawowa w Rzeczycy
 31. Łukaszuk Barbara: Być nauczycielem i wychowawcą „dziś”. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 32. Mazur Robert: Patologia Stadionów Sportowych. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 33. Mikiciuk Mirosława: Historia Biblioteki II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Białej Podlaskiej. ZSO Nr 3 II LO im. E. Plater w Białej Podlaskiej
 34. Nazaruk Joanna: Janów Podlaski – tradycje i obyczaje Podlasia. Zespół Szkół im.Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim
 35. Nogaczewska Bożena: Wahania w doborze końcówek –owi//-u w formach celownika liczby pojedyńczej rzeczowników męskich we współczesnej polszczyźnie. Szkoła Podstawowa w Leśnej Podlaskiej
 36. Nogaczewska Bożena: Wykładniki mnogości przy wybranych rzeczownikach plurale tantum we współczesnej polszczyźnie. Zespół Placówek Oświatowych Szkoły Podstawowej w Leśnej Podlaskiej
 37. Semeniuk Agnieszka: Promowanie jako element kierowania szkołą. Publiczne Gimnazjum w Sworach
 38. Starosta-Ostapiuk Barbara, Marciniuk Elżbieta: „Sterta śmieci i co dalej” w gminie Piszczac. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Piszczacu
 39. Świderska Anna: Program edukacyjno – wychowawczy „Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Szkoła Podstawowa w Szóstce
 40. Świderska Iwona: Epoka renesansu – wspólne cechy w sztuce, muzyce i literaturze. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
 41. Więcek Katarzyna, Nikoniuk Urszula: Działalność SKO w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej
 42. Włodarczyk  Izabela, Adamczyk Jolanta, Koza Andrzej: Jesienne impresje: twórczość poetycka i malarska dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
 43. Zawada Halina: O wypaleniu zawodowym nauczycieli. Przedszkole Samorządowe nr 6 w Białej Podlaskiej
 44. Zbaracka Agata: Jaźwiny – moja mała Ojczyzna. Szkoła Podstawowa w Jaźwinach
 45. Zimny Dominik: Repertuar pieśniowy śpiewaczki ludowej Olgi Pawluczuk jako przykład wielokulturowości regionu.