NOWOŚCI

Książki

LISTOPAD 2020

Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 13, Konteksty oświatowe

Red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Urszula Szuścik, Aleksandra Minczakowska

Wydawnictwo Impuls

Rok wydania: 2019

Sygnatura: 120770

Tom 13 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Konteksty oświatowe, prezentuje kolejne rozważania teoretyczne i praktyczne nad współczesnymi problemami rozwoju twórczego dziecka. W 13 już tomie zostały zaprezentowane trzy wątki tematyczne. Pierwszy związany jest z wyzwaniami i dylematami edukacji małego dziecka, kolejny odnosi się do działań obejmujących etap nauczania początkowego, a ostatni nawiązuje bezpośrednio do pracy samego nauczyciela. Część pierwsza nosi tytuł Edukacja małego dziecka nowe wyzwania, stare dylematy. Prezentowane w niej teksty ukazują istotne problemy i potrzeby, przed którymi stoją instytucje oświatowe wspierające i stymulujące rozwój dziecka od 6. miesiąca do 6. roku życia. Okres ten w życiu człowieka determinuje całe jego późniejsze życie. Tym bardziej zatem należy położyć szczególny nacisk na przestrzeganie wszelkich wymogów higienicznych, przestrzennych i personalnych, aby świadczone w tych instytucjach usługi były na najwyższym poziomie. Kluczowe są również zagadnienia związane z metodyką pracy z małymi dziećmi, gdzie w sposób szczególny powinno się akcentować potrzebę realizacji konstruktywistycznego modelu, w którym nauczanie podające zostaje zastąpione poszukiwaniem wiedzy, otoczenie podmiotu uczącego się wyposażone jest w narzędzia do aktywnego tworzenia nowej wiedzy i umiejętności, a nie ją podaje, oraz w którym praca indywidualna zostaje zastąpiona pracą w grupie i dla grupy, aby osiągnąć zadowalające wszystkich efekty. Praca grupowa jest bowiem znaczącym elementem funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa. Należy zadbać o podtrzymanie w dzieciach wewnętrznej motywacji do zdobywania i poznawania otaczającego świata, a więc trzeba zredefiniować rolę nauczyciela i wyzwolić w nim potrzebę samokształcenia. Kolejna część została zatytułowana Ku edukacji wspierającej rozwój dziecka w niższych klasach szkoły podstawowej. Zebrane w niej artykuły prezentują propozycje ukierunkowane na zagadnienia (podobnie jak w edukacji dzieci w wieku do 6 lat) związane z koniecznością odejścia od przekazywania wiedzy na rzecz rozumienia procesu nauczania uczenia się jako postrzegania dziecka z naturalną ciekawością świata, aby mogło stawać się silną, znającą siebie jednostką, ale potrafiącą również współpracować z innymi i dla innych. Ważny jest wielostronny rozwój dziecka w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej poprzez odpowiednie wspieranie jego samodzielności, aktywności i kreatywności, a także właściwe zaaranżowanie przestrzeni edukacyjnej.

 

Efekt piaskownicy: jak szefować, żeby roboty nie zabrały Ci roboty

Magdalena Kieferling

Wydawnictwo Helion SA

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120771

Przetrwają najlepiej skomunikowani. Jak budować kompetencje szefa przyszłości w świecie przymusowego zdalnego zarządzania? Jak zachować pracę i nie musieć rywalizować o nią z robotami? Jak dogadać się z pokoleniami, które wchodzą na rynek pracy? Uwaga! Sztuczna inteligencja u bram! Już puka do naszych drzwi, urzędów, domów. Już zaczyna wyręczać nas w prostych zadaniach. Już szuka dla nas drogi na wirtualnych mapach, sprawdza, czego brakuje w lodówce, liczy, analizuje, pisze wiersze i komponuje muzykę wcale nie gorszą od tej, którą tworzą natchnieni artyści. Liczba robotów w fabrykach i magazynach rośnie w tym samym tempie, w jakim spada w nich liczba ludzkich pracowników. Maszyny są wydajne, precyzyjne, nie potrzebują urlopów i nie narzekają na atmosferę w pracy. Może w ciągu najbliższych 10 lat wszystkich nas poślą na zieloną trawkę? Może tak. A może nie. Przypuszczalnie współpraca ludzko-maszynowa przyjdzie w pakiecie z listą nowych zawodów, o jakich dziś nawet nam się jeszcze nie śni. A co z obecnymi zawodami? Które przetrwają? Co będzie na przykład z osobami zarządzającymi pracą ludzi? Spokojnie, akurat menadżerowie najprawdopodobniej będą potrzebni. Jednak nie wszyscy. Z podniesioną głową w najbliższą przyszłość spoglądać będą mogli tylko ci szefowie, którzy już dziś nauczą się porywać za sobą innych. Także pokolenie ludzi młodych, tych, których podobno nic nie interesuje. By to skutecznie zrobić, po pierwsze trzeba porzucić wielkie HR-owe hasła. Po drugie sięgnąć po sposób komunikacji rodem z… rozbawionej piaskownicy. Brzmi intrygująco? To dobrze, bo właśnie rozpoczynamy zabawę w pracę!

Jak pracować zdalnie i nie zwariować

Aleksandra Pogorzelska, Patryk Wójcik, Barbara Wójcik

Wydawnictwo Helion SA

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120786

Ta książka powstała w marcu 2020 roku, gdy w związku z epidemią koronawirusa nastąpił lockdown i po raz pierwszy w nowoczesnej historii zostaliśmy masowo zamknięci w domach. Pracowaliśmy i pracujemy dzięki umożliwiającym to narzędziom – telefonom i laptopom z dostępem do sieci. Spodziewaliśmy się większej swobody. Oczekiwaliśmy, że wreszcie będziemy mogli samodzielnie zarządzać czasem i zadaniami, które mamy do wykonania. Prognozowaliśmy, że większy luz, jaki daje możliwość operowania z domu, przełoży się na wyższą efektywność. W przypadku niektórych z nas te przekonania okazały się prawdziwe. Inni – i to przede wszystkim do nich skierowany jest ten poradnik – dowiedzieli się o sobie ciekawej rzeczy. Że choć cenimy swobodę home office, nie do końca potrafimy z niej skorzystać. Bo rodzina za plecami, bo rozpraszacze dookoła, bo lista zadań zawodowych miesza się z listą zadań prywatnych, bo własna psychika nie godzi się na pracę w domu… Dlatego autorzy tej książki główny nacisk kładą na wyzwania zewnętrzne i wewnętrzne wiążące się z trybem home office oraz psychologiczne aspekty zmiany sposobu wykonywania obowiązków zawodowych. Zaczynają od rzeczy najprostszych, jak organizacja wolnej od rozpraszaczy przestrzeni pracy. Podpowiadają, jak ustalić nowe zasady rodzinne i oddzielić to, co biurowe, od tego, co domowe. Omawiają czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na efektywność pracy zdalnej. Pokazują, jak dbać o higienę psychiczną i dobrostan fizyczny w tej nowej dla wielu z nas sytuacji. Rozbierają na czynniki pierwsze tematy związane ze skutecznością pracy, podają sposoby na wyznaczanie priorytetów i metody pozwalające utrzymać ich hierarchię w trakcie realizacji zadań. Uczą planowania bez zbędnego komplikowania tematu. Wszystko po to, by termin “praca zdalna” przestał być dla nas synonimem chaosu, a stał się przyczynkiem do zawodowego sukcesu. W cięższych i lżejszych czasach.

Jak wspierać dzieci w kryzysie? : poradnik dla rodziców nie tylko na czas globalnej pandemii

Małgorzata Taraszkiewicz, Zofia Nalepa

Wydawnictwo Święty Wojciech

Rok wydania:  2020

Sygnatura: 120788

Jak budować codzienną siłę i odporność psychiczną? Pierwszy na rynku poradnik – nieoceniona pomoc na trudny czas! W życiu zdarzają się trudne sytuacje. Duże i małe. Aktualnie przeżywamy kryzys epidemiologiczny – pandemię globalną. Nikt z nas nie ma doświadczenia jak sobie radzić, co robić, aby zachować zdrowie, zwłaszcza psychiczne. W zalewie informacji, chaosu emocji, lęku w najtrudniejszej sytuacji są dzieci, którym zawala się poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Poradnik dedykowany jest rodzicom, którzy chcą pomóc dzieciom przetrwać ten czas we względnie dobrej kondycji, złagodzić lęki, wzmocnić ich siłę i odporność psychiczną, nauczyć efektywnych zachowań, przywrócić poczucie bezpieczeństwa i wiary w to, że będzie dobrze. W poradniku omówione zostały różne rodzaje sytuacji kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie doświadczanego kryzysu epidemiologicznego z omówieniem faz rozwoju kryzysu. Przedstawione zostały różne formy i możliwości udzielania emocjonalnego wsparcia w wyjaśnianiu co się dzieje, łagodzeniu lęku i zapobieganiu atakom paniki. Omówione zostały podstawowe zasady zachowania się rodziców (opiekunów dziecka) w sytuacjach kryzysowych jak organizować codzienne życie, jak stabilizować sytuację, aby ponoszone przez dziecko koszty psychiczne były jak najmniejsze. Dodatkowo publikacja zawiera zestaw działań, zabaw, ćwiczeń, które wzmacniają siłę i odporność psychiczną dzieci, obniżają napięcie, stres, lęk i stanowią profilaktykę obciążenia traumatyzującego. 

Jak wychowywać dziecko? : próba odpowiedzi na odwieczne pytanie

Maria Molicka

Wydawnictwo Media Rodzina

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120789

Jak wychowywać dzieci, żeby cieszyły się życiem, miały satysfakcjonujące relacje z innymi, dobrze sobie radziły i osiągały sukcesy? To pytanie zadają sobie rodzice, opiekunowie i wychowawcy od dawna. Dzieci należy mądrze wspierać, kochać, ale też stawiać im granice. Jak to robić? Maria Molicka podsuwa w tej książce wiele ciekawych rozwiązań, korzystając z własnego doświadczenia i bogatej literatury przedmiotu. Maria Molicka  dr psychologii klinicznej dziecka, autorka metody nazywanej bajkoterapią. Opublikowała osiem książek i wiele artykułów poświęconych roli bajek terapeutycznych (tekstów nacechowanych terapeutycznie) w budowaniu zasobów osobistych i w terapii, wśród nich są dwa zbiory bajek terapeutycznych. Niektóre z jej książek zostały przetłumaczone i wydane na Litwie, Ukrainie i w Czechach.

Kształcenie geometryczne w systemie pedagogicznym Marii Montessori : materiały rozwojowe i propozycje rozwiązań metodycznych

Sabina Guz

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Rok wydania: 2020

Sygnatura:  120796W książce ukazano, jak w przedszkolu i szkole dzieci kształcone zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori stopniowo odkrywają tajniki geometrii, korzystając pod kierunkiem nauczyciela ze specyficznych dla tego systemu edukacyjnego rozwojowych materiałów dydaktycznych. Są to środki, które, umożliwiając rozpoczynanie kształtowania pojęć geometrycznych od poznania zmysłowego i realnego działania na przedmiotach materialnych, poprzez czynności wyobrażone i abstrakcyjne, ułatwiają dziecku samodzielne konstruowanie wiedzy, tworzenie pojęć, formułowanie reguł postępowania, odkrywanie algorytmów i wzorów matematycznych, a także stosowanie ich z pełnym zrozumieniem w nowych sytuacjach. Zostały one przygotowane z myślą o tym, aby pomagać dziecku we wspinaniu się w procesie uczenia się na coraz wyższe poziomy rozumienia problemów i pojęć matematycznych dzięki własnej aktywności. Pozwalają jednocześnie zmienić sposób poznawania przez nie prawd matematycznych – z pamięciowego przyswajania gotowych (podawanych przez nauczyciela czy podręcznik) definicji, algorytmów i wzorów na samodzielne i aktywne ich poszukiwanie, odkrywanie i formułowanie. Jest to możliwe i wielce rozwijające, ponieważ proces stopniowego dochodzenia przez dziecko do abstrakcyjnej wiedzy matematycznej jest dla niego aktem kreatywnym, a samo przeżycie z tym związane jest emocjonalnym doświadczeniem typu: Aha! Już wiem! Już rozumiem! Do prawidłowego przebiegu tego procesu niezbędna jest odpowiednia postawa nauczyciela, który dyskretnie w nim uczestniczy. 

Myślenie krytyczne w edukacji : metodyka kształcenia w szkole podstawowej

Iwona Czaja-Chudyba

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rok wydania : 2020

Sygnatura: 120813

W publikacji podjęto zagadnienie myślenia krytycznego pojmowanego jako proces, w którym uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, jak mądrze postępować i dokonywać uzasadnionych wyborów. Współcześnie zalew informacji medialnej wymusza kształcenie podejścia krytycznego, aby nie stracić rozeznania w świecie i móc obronić się przed przeciążeniem informacyjnym. Autorka zakłada, że możliwe, a nawet konieczne jest przenoszenie filozoficznych dociekań na temat myślenia krytycznego na podstawowe, codzienne kompetencje, w które wyposażamy każde dziecko. Propozycje metodyczne, zawierające ćwiczenia i projekty, przeznaczone są do edukacji w zakresie szkoły podstawowej. Dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy 13) zaprezentowano ćwiczenia mające na celu zaszczepić dzieciom nawyk uważności, zadawania pytań i intelektualnej odwagi umiejętności niezbędne w kształceniu krytycznego myślenia. Natomiast do uczniów klas 48 skierowano kilkanaście projektów kształtujących samodzielne myślenie, poszukiwanie, badanie, sprawdzanie, wybieranie, ocenianie, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i tworzenie. Książka odznacza się jasnością prowadzonego wywodu zgodnie z McLuhanowską maksymą: przekaźnik jest przekazem. Sens praktyczny publikacji nadaje jej wyraźny charakter dydaktyczny, wręcz instruktażowy. prof. dr hab. Stanisław Dylak.

Na końcu języka : frazeologia i przysłowia

Anna Kamińska-Mieszkowska

Wydawnictwo PWN

Rok wydania: 2019

Sygnatura: 120817

Język polski tak jak inne języki składa się z setek tysięcy słów. Słowa łączą się ze sobą w większe całości, na przykład wyrażenia i zdania, za pomocą których możemy się komunikować, wyrażać uczucia, wyobrażenia, śpiewać, pisać i tak dalej. Wyjątkowymi połączeniami słów są z jednej strony związki frazeologiczne (czyli inaczej frazeologizmy), a z drugiej przysłowia. Dlaczego są to wyjątkowe połączenia? Ponieważ w zwięzły, obrazowy i przenośny sposób ujmują to, co chcemy powiedzieć. Czasem nawet trudno jest dokładnie, szczegółowo czy jednoznacznie wyjaśnić znaczenie frazeologizmów albo przysłów, dlatego że są one o wiele bogatsze treściowo niż inne, nieprzenośne połączenia wyrazów. Autorka przedstawia i objaśnia ponad 120 trudnych słów, wyrażeń, pojęć, frazeologizmów oraz przysłów. Tych, z którymi dziecko ma styczność w codziennym języku, a także tych, które może spotkać w literaturze i nie będzie wiedziało, co mogą znaczyć. Celem książki będzie rozbudzenie (lub pogłębienie) zainteresowania językiem polskim w różnych aspektach. Wpisuje się to w naturalny rozwój poznawczy dzieci i odpowiada na ich naturalną ciekawość świata, w tym także sposobu komunikowania się ludzi. Każdy rozdział jest pomyślany interakcyjnie, zawiera zachęty do zabawy i podpowiedzi zabaw związanych z danym tematem.

Opracowania lektur szkolnych dla szkoły podstawowej : klasy 4-8

Katarzyna Zioła-Zemczak

Wydawnictwo SBM

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120824

 

Kompletny zbiór opracowań obowiązkowych lektur dla uczniów klas 48 szkoły podstawowej to nieoceniona pomoc w porządkowaniu wiedzy przydatnej na lekcjach języka polskiego, a także podczas przygotowań do egzaminów. Książka została opracowana zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Zawiera ciekawe biogramy autorów, szczegółowe streszczenia oraz ułatwiające zapamiętywanie mapy mentalne. W przystępny sposób omawia cechy gatunków literackich, genezę i problematykę utworów. Zamieszczono w niej liczne wskazówki ułatwiające interpretację lektur i czytelne schematy, które pomagają przyswoić najważniejsze terminy literackie.

Twój mózg bez tajemnic : rzecz o emocjach, uczuciach, śnieniu i myśleniu

Marc Dingman

Wydawnictwo Dom Wydawniczy Rebis

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120858

Sen, pamięć, mowa, odczuwanie przyjemności czy strachu – codziennie mamy do czynienia z tymi procesami i emocjami, ale jak mózg je tworzy? Twój mózg bez tajemnic jest zorganizowaną specjalnie dla czytelnika wycieczką po wnętrzu naszej głowy. Zabiera nas na nią neurobiolog Marc Dingman. Dowiemy się z niej, co się dzieje, kiedy mózg nie działa prawidłowo: dlaczego czasem cierpimy na bezsenność, depresję, ADHD, chorobę Alzheimera czy Parkinsona lub wpadamy w uzależnienie. Książka zawiera liczne interesujące przykłady z życia oraz ręczne ilustracje autora. 

 

Emocje i nastrój : jak je zrozumieć i kształtować

Daniel Jerzy Żyżniewski

Wydawnictwo Zwierciadło

Rok wydania: 2019

Sygnatura: 120861

 

Czym są emocje i nastrój? Jak powstają? Jak na nie wpływać? Emocje towarzyszą nam od zawsze. Wpływają na codzienność, nastrój i decyzje. Ich zrozumienie pozwala nam lepiej poznać siebie i drugiego człowieka. Świadome i regularne oddziaływanie na własną emocjonalność może zmieniać funkcjonowanie mózgu niezależnie od wieku. Choć mamy pewne predyspozycje genetyczne, to emocje kształtowane są przez środowisko tak powstają np. strach, złość, wstręt, radość. Korzystając z wyników aktualnych badań na gruncie psychologii autor w przystępny sposób wyjaśnia te mechanizmy i proponuje praktyczne rozwiązania. Opisywane zagadnienia wzbogacone zostały grafikami, tabelami i diagramami. Książka skłania do refleksji, samopoznania i lepszego zrozumienia związku między mózgiem, umysłem a środowiskiem.

 

 

W marszu mówię, klaszczę, gram : ćwiczenia rozwijające koordynację ruchową i ruchowo-słuchową

Małgorzata Barańska

Wydawnictwo Harmonia

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120863

W marszu mówię, klaszczę, gram to publikacja skierowana do nauczycieli przedszkolaków, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych klas, którzy szukają sposobów, dzięki którym będą mogli kształtować funkcje percepcyjno-motoryczne swoich podopiecznych. W książeczce zamieszczono 40 wierszyków oraz 79 opisów zabaw, których podstawą jest marsz. Dzieci oraz nauczyciel maszerują w każdej kolejnej zabawie, a oprócz tego jednocześnie wykonują określony ruch rękami lub sekwencję takich ruchów. Słuchanie, a następnie powtarzanie fragmentów wierszyków rozwija uwagę i pamięć słuchową, jednoczesne wykonywanie więcej niż jednej czynności zaś koordynację ruchową oraz ruchowo-słuchową.

 

Współczesne tendencje, problemy i wyzwania w opiece i wychowaniu : teoria, metodyka i praktyka w opinii studentów

Grażyna Genowefa Gajewska

Wydawnictwo Impuls

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120870

 

Przedstawiony w oddawanej w ręce czytelnika książce zbiór analiz porównawczych współczesnych tendencji, problemów, wyzwań w opiece i wychowaniu z pewnością, co trzeba podkreślić, nie wyczerpuje podjętych zagadnień. Ich rozwinięcie stanowić może kolejne naukowe wyzwanie. Niemniej autorka ma nadzieję, że w opracowanym kształcie niniejsza publikacja stanie się inspiracją do dalszych własnych poszukiwań i rozważań na płaszczyźnie poznawczej, a może także metodycznej lub praktycznej… […] Inspiracją do napisania tej książki były wieloletnie badania i doświadczenia w obrębie teoretycznych i metodycznych podstaw działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz doświadczenia praktyczne o różnym charakterze. Należą do nich przede wszystkim: kształcenie i dokształcanie pedagogów oraz pracowników socjalnych, skonstruowanie i realizowanie autorskiego programu kształcenia studiów magisterskich II stopnia oraz jego ciągła realizacja od 2003 roku do dnia dzisiejszego…. […] Książka składa się z 19 rozdziałów. 

 

WRZESIEŃ 2020

Smartfonowe dzieciaki : dla rodziców, których dzieci wychowują się w świecie smartfonów

Julianna Miner

Wydawnictwo Bez Fikcji

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120564

Jak wychowywać dziecko we współczesnym świecie, kiedy już kilkulatkowie mają dostęp do smartfonów? Jak chronić swoje dziecko przed tym, co znajduje się w sieci i jednocześnie skorzystać z możliwości, jakie oferuje wirtualny świat? 

Do świata smartfonów wkraczają coraz młodsze dzieci i to w okresie największych zmian rozwojowych. Popełnianie błędów to naturalny i potrzebny element dorastania. Jak rodzice mogą pomóc swoim dzieciom i wesprzeć je, kiedy social media mają zdolność potęgowania tych błędów i ich konsekwencji? 

Zamiast martwić się i wyobrażać sobie najgorsze scenariusze, dzięki tej książce rodzice otrzymują szerszy kontekst tego, czym dla dzieci jest wirtualny świat. Autorka, bazując na wnikliwych wywiadach z nauczycielami, psychologami oraz samymi dziećmi, oferuje praktyczne porady nie tylko na temat sposobów, jak rodzice mogą pomóc, by dzieci uniknęły pułapek współczesnej wirtualnej rzeczywistości, ale również rzetelnie przedstawia, jak dostrzec zalety tego, że dzieci wychowują się z telefonami w rękach.

Księga wartości i dobrych obyczajów

Salem i Agnès de Bézenac

Wydawnictwo Jedność

Rok wydania: copyright 2019

Sygnatura: 120001

Książka składa się z 42 krótkich opowiadań, których bohaterami są dzieci. Każda z historii poświęcona jest konkretnej postawie
lub cesze charakteru, którą warto w sobie rozwijać. Gdy mówimy o charakterze człowieka, rozumiemy go jako nasze wewnętrzne wartości, które wpływają na to, co robimy w codziennym życiu.

Zestaw wartości to model, na którym się wzorujemy, podejmując różne decyzje. To coś w rodzaju moralnego kompasu, który jest naszym przewodnikiem we wszystkim, co robimy. To również sedno tego, kim jesteśmy, gdy nikt inny nie patrzy. 

Omówione w nich zostały takie pojęcia, jak cierpliwość, uczciwość, sumienność, wytrwałość, odwaga, punktualność, kreatywność, samokontrola, tolerancja i wiele, wiele innych. Wszystkie historie opatrzone zostały przykuwającymi wzrok, pełnymi humoru ilustracjami, a towarzyszą im krótkie, celne wskazówki, inspirujące cytaty i ciekawe propozycje zabaw dla całej rodziny.

Mój inny dziadek

Rolf Barth, Daniela Bunge

Wydawnictwo Kinderkulka

Rok wydania: 2019

Sygnatura: 119093

Dziadek jest najlepszym przyjacielem Zosi. Zajmuje się nią i zawsze ma dla niej czas. Jest przystojnym panem w białej koszuli
i marynarce, który zawsze pamięta o tym, by z każdym miło się przywitać, grzecznie uchylając kapelusza. Dziadek chętnie chodzi
z Zosią na spacery i na ryby albo piecze z nią ciasta i odwiedza grób Babci. Aż do dnia, gdy Zosia zastaje go w domu nieogolonego
i w piżamie. I to mimo że jest już dawno po południu!

Od tej chwili Dziadek coraz częściej o czymś zapomina. Czasem nie pamięta nawet, jak Zosia ma na imię. Czy naprawdę nic nie da się z tym zrobić? Wnuczka uważa, że na pewno się da! Ona w każdym razie zamierza od jutra nauczyć się wiązać krawat i golić Dziadkowi zarost. Przecież teraz – gdy stał się Innym Dziadkiem – to ona musi się nim zaopiekować.

Inny Dziadek to poruszająca i dodająca otuchy opowieść o pięknej międzypokoleniowej przyjaźni.

Trzy życzenia  

Anna Paszkiewicz, Joanna Bartosik

Wydawnictwo Widnokrąg

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120576

W tej opowieści to złota rybka wypowie trzy życzenia. Czy ludzie mogą je spełnić? Autorki odwracają bieg dobrze znanej bajki
i zachęcają do dyskusji na temat zmian, jakie z winy człowieka zachodzą w środowisku. Do rozmowy o tym, że Ziemia nie należy tylko do ludzi. Książka może być wspaniałym pretekstem do rozmowy w domu na temat tego, w jaki sposób warto kształtować nasze myślenie o otaczającej nas przyrodzie i jak na co dzień możemy zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska. Pobudza wyobraźnię,
uczy empatii dla natury oraz jej elementów, nawet tych najmniejszych.

Języczek-Podróżniczek i cztery pory roku : jesień : scenariusze grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci cztero- i pięcioletnich

 Maria Bryła, Aneta Muszyńska

Wydawnictwo Harmonia

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120664

Program terapeutyczny Języczek-Podróżniczek i cztery pory roku skierowany jest do dzieci cztero- i pięcioletnich, u których proces rozwoju mowy przebiega z opóźnieniem. Program składa się z czterech części, których tematyka dotyczy kolejnych pór roku: jesieni, zimy, wiosny, lata. Każda część, czyli pora roku, zawiera 12 scenariuszy, które mogą być realizowane jako cykl ćwiczeń systematycznie prowadzonych w czasie grupowych zajęć logopedycznych lub jako pojedyncze zabawy. Scenariusze mogą też być wykorzystywane do indywidualnej pracy rodzica z dzieckiem.

Wskaż i opowiedz : ćwiczenia ogólnorozwojowe dla najmłodszych

 Anna Kuziel-Kalina

Wydawnictwo Harmonia

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120457

Publikacja to zbiór zadań dla dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Jej celem jest nie tylko poszerzać wiedzę
o poszczególne kompetencje, ale także sprawdzić umiejętności z różnych obszarów. Książka została stworzona szczególnie z myślą o najmłodszych, którzy mają trudność w rozwoju poznawczym i w obszarze rozumienia mowy. 

Wszystkim zadaniom umieszczonym w publikacji towarzyszy motyw książki. Z jednej strony zaproponowany zestaw będzie więc atrakcyjny dla miłośników lektury, z drugiej pokaże on rodzicowi pracującemu z dzieckiem, jak wiele umiejętności w odniesieniu
do jednego tematu musi posiąść młody człowiek.

Gdzieś daleko : bajka eko

Izabela Skorupka

:Dwukropek

Rok wydania: copyright 2018

Sygnatura: 119053

W królestwie Zielencji nie dzieje się dobrze. Jego dawną świetność przygniotły sterty śmieci  i tak stało się Niezielencją. Śmieci jest tak dużo, że król i królowa nie mogą nawet dostać się do tronu!
A wszystko przez kapryśną królewską córkę, na której rozkaz naukowcy od lat zużywają surowce naturalne, niszczą ziemię, płoszą zwierzynę, wycinają lasy i zaśmiecają środowisko – jednym słowem doprowadzają królestwo do ruiny w imię postępu i rozwoju cywilizacji. Zrozpaczony władca mówi: DOŚĆ i postanawia wydać córkę za mąż za tego, kto zaprowadzi w królestwie ekologiczny
ład i porządek.

Fantastyczne krzyżówki ortograficzne

 Katarzyna Michalec

Wydawnictwo Harmonia

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120508

Książka jest zbiorem krzyżówek ortograficznych dla dzieci. Zawarte w niej krzyżówki nie są nudnymi słupkami, tylko kolorowymi postaciami, zwierzętami czy pojazdami. Każda strona to nie tylko doskonały trening ortograficzny, ale także świetna zabawa i nowe wyzwanie. Zatem o nudzie nie ma mowy, a dzięki temu każde dziecko może miło i pożytecznie spędzić wolny czas.

Pora do przedszkola  

Anna Sójka

Centrum Edukacji Dziecięcej – Publicat

Rok wydania: copyright 2019

Sygnatura: 119105

Pora do przedszkola to zbiór opowiadań, dzięki którym adaptacja w środowisku przedszkolnym przebiegnie bezproblemowo. Dodatkowo dzieci dowiedzą się między innymi dlaczego: nie warto być samolubem,  nie trzeba bać się potworów, płakać z byle powodu, upierać się przy swoim, przechwalać się, ciągle się spóźniać. “Pora do przedszkola” to książka o charakterze terapeutycznym. W dyskretny sposób uspakaja obawy maluchów i ich rodziców związane z wyjściem dziecka z domu w “wielki świat”. Pokazuje też, jak radzić sobie z przedszkolnymi przygodami.

Praktyczny poradnik terapii wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

Sandra Glej

Impuls

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120688

Poradnik mogą wykorzystać rodzice w pracy ze swoim dzieckiem. Celem Autorki było usystematyzowanie i podanie najważniejszych praktycznych informacji oraz wskazówek potrzebnych w codziennej praktyce i terapii. Wszystko zostało napisane w jak najbardziej przejrzystej formie, aby ułatwiać korzystanie z poradnika i żeby służył on w razie trudności na każdym kroku.