ZBIORY I USŁUGI

Zestawienia bibliograficzne

Bazując na materiałach dostępnych w bibliotece sporządzamy na zamówienia czytelników, tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Nazwa zestawieniaRodzaj zbiorówData

Agresja

książki

2012

Agresja - klasy młodsze

książki

2013

Anoreksja

artykuły z czasopism

2013

Bajki terapeutyczne

książki

2013

Bulimia

artykuły z czasopism

2011

Cyberprzemoc

książki, artykuły z czasopism, multimedia

2014

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

książki, artykuły z czasopism, multimedia

2013

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

książki, artykuły z czasopism, multimedia

2012

Eliza Orzeszkowa

książki

2019

Ewaluacja w edukacji

książki, artykuły z czasopism

2014

Gry i zabawy

książki, artykuły z czasopism

2011

Jan Paweł II

książki, artykuły z czasopism, multimedia

2020

Konstytucja 3 Maja

książki, artykuły z czasopism

2011

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

książki, artykuły z czasopism, multimedia

2012

Kształtowanie umiejętności matematycznych

książki, artykuły z czasopism, multimedia

2015

Motywowanie nauczycieli do pracy

książki, artykuły z czasopism, multimedia

2012

Nauczanie zdalne

książki, artykuły z czasopism

2020

Obserwacja zajęć elementem nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

książki, artykuły z czasopism

2014

Otyłość

artykuły z czasopism

2014

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych

książki, artykuły z czasopism

2013

Poradnictwo zawodowe

książki, artykuły z czasopism

2013

Powstanie Warszawskie

książki, artykuły z czasopism

2011

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

książki, multimedia

2008

Stefan Wyszyński

książki, artykuły z czasopism, multimedia

2020

Sześciolatek w szkole

książki, artykuły z czasopism

2012

Transplantacja

książki, artykuły z czasopism

2011

Uchodźcy - problem czy wyzwanie dla edukacji

książki, artykuły z czasopism

2011

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

książki, artykuły z czasopism, multimedia

2013

Wychowanie fizyczne

książki, artykuły z czasopism

2020

Wychowanie przez sport

książki, artykuły z czasopism

2011

Zdrowe odżywianie

artykuły z czasopism

2013