Awans zawodowy

Awans zawodowy to szansa na prestiż zawodowy twórczego i innowacyjnego nauczyciela. Nauczyciel stale rozwijający się jest niezbędnym warunkiem podnoszenia jakości procesu uczenia i wychowania młodych ludzi. Każdy nowo zatrudniony nauczyciel automatycznie wkracza na ścieżkę awansu. Cała procedura awansu wymaga jednak od niego wielu refleksji, przygotowań, analiz, samooceny, praktycznych, przemyślanych działań i odpowiednio napisanej dokumentacji. Wymagania egzaminacyjne i kwalifikacyjne wyznaczone przez Ministerstwo Edukacji nakłada na nauczyciela ubiegającego się o kolejne stopnie awansu szereg obowiązków.

Najważniejszym z nich jest zaplanowanie własnego rozwoju zawodowego tak, aby to było z pożytkiem dla nauczyciela, ale też dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Aby jednak powstał racjonalnie skonstruowany plan rozwoju zawodowego nauczyciel powinien:

– przeanalizować swoje kwalifikacje zawodowe,

– przeanalizować własne umiejętności pedagogiczno-psychologiczne,

– przeanalizować swoje dotychczasowe osiągnięcia zawodowe,

– zdiagnozować własne potrzeby edukacyjne,

– zmierzyć jakość własnej pracy w aspekcie oczekiwań i potrzeb użytkowników biblioteki  i priorytetów wyznaczonych przez szkołę, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Ustawa - Karta Nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (poz. 393)

AWANS.NET

Copyright © 2022 Bialska BiblioGratka. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
2011.
Powered by Joomla 1.7 Templates