Udostępnianie

Udostępnianie zbiorów jest podstawowym zadaniem każdej biblioteki. W bibliotece o tradycyjnej obsłudze wypożyczanie odbywa się przy pomocy kartoteki czytelników, gdzie w karty wpisujemy datę wypożyczenia, numery inwentarzowe wypożyczonych zbiorów lub datę zwrotu. W czytelni obowiązują wpisy do zeszytu czytelni (każdego dnia: nazwisko i imię ucznia, klasa, z czego korzystał).

            W ramach udostępniania zbiorów bibliotekarz szkolny prowadzi:

● wypożyczanie indywidualne dla uczniów i nauczycieli; może również wypożyczać materiały biblioteczne rodzicom,

● udostępnianie księgozbioru podręcznego w czytelni lub kąciku czytelnianym,

● udostępnianie materiałów z Internetu,

● wypożyczanie kompletów książek nauczycielom klas najmłodszych oraz do pracowni przedmiotowych,

● wypożyczanie materiałów bibliotecznych na lekcje oraz inne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Programy komputerowe obsługi bibliotek szkolnych są przystosowane do pracy z wykorzystaniem kodów kreskowych. Służą one identyfikacji zbiorów zarówno przy przeprowadzeniu skontrum, jak i realizacji wypożyczeń i zwrotów. Każdą pozycję zbiorów należy zaopatrzyć w nalepkę kodową oraz uzupełnić jej dane o numer kodowy. Czytelnikom natomiast zakłada się kodowane karty biblioteczne i uzupełnia ich dane o numer kodowy karty. Stosowanie kodów nie wyklucza możliwości identyfikacji czytelników lub zbiorów w tradycyjny sposób. Kody kreskowe można wdrażać stopniowo (poczynając np. od nowych pozycji). Wymagane jest do tego celu dodatkowe oprzyrządowanie: czytniki kodów kreskowych, nalepki kodowe na książki i inne zbiory oraz karty biblioteczne dla czytelników. Programy komputerowe prowadzą pełna obsługę kont czytelników, z podziałem na uczniów i nauczycieli (prowadzenie ewidencji wypożyczeń, prolongat, zwrotów, rezerwacji, umożliwiają tworzenie odrębnych kart wypożyczeń dla każdego czytelnika.Proces udostępniania kończy się zwrotem dokumentów do biblioteki. Warto regularnie i w różny sposób przypominać czytelnikom (również nauczycielom) o konieczności dotrzymywania terminów zwrotów.

Protokół przekazania zbiorów w zamian za zagubione/ wniesienia opłaty za zagubione zbiory

Copyright © 2022 Bialska BiblioGratka. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
2011.
Powered by Joomla 1.7 Templates