Selekcja

Selekcja ma na celu wycofanie ze zbiorów książek zniszczonych, przestarzałych lub z innych powodów nieprzydatnych w bibliotece. Czynność ta powinna być przeprowadzona racjonalnie i systematycznie, nie rzadziej niż raz w roku. Ponadto selekcji dokonuje się podczas skontrum. Liczba książek wycofanych może dochodzić do 100% liczby nabytków z okresu, za jaki była prowadzona selekcja (np. w ciągu roku), a w uzasadnionych przypadkach nawet ją przekroczyć. Książki selekcjonuje się ze względów formalnych i merytorycznych. Kryterium formalne dotyczy książek zniszczonych w stopniu uniemożliwiającym ich użytkowanie. Komisja proponująca książki do selekcji powinna ustalić, czy przyczyna zniszczenia nie wynika z niewłaściwej organizacji pracy biblioteki.

Selekcji powinno się poddawać zbiory, które:

● straciły aktualność ( z powodu postępu nauki i techniki, teksty małowartościowe, zdezaktualizowane wydawnictwa polityczne, ekonomiczne, prawne, informacyjne, roczniki gazet sprzed 2 lat i czasopism sprzed 5 lat),
● są zbędne z powodu nieprzydatnej wieloegzemplarzowości, nieadekwatnej do potrzeb szkoły tematyki, zdekompletowane wydawnictwa wielotomowe,
● wydawnictwa popularnonaukowe nie odpowiadające współczesnym osiągnięciom nauki i techniki,
● zdezaktualizowaną literaturę publicystyczną i inne teksty bez wartości literackiej i poznawczej,
● stare podręczniki szkolne, programy i komentarze do nich,
● roczniki gazet sprzed 2 lat i czasopism sprzed 5 lat, jeżeli nie są przydatne w pracy szkoły,
● nieaktualne kalendarze, informatory, itp.,
● nie nadają się do użytkowania z powodu zaczytania, zabrudzeń, zajęcia grzybami i pleśniami,
● są sporadyczne wypożyczane (np. nie miały wypożyczenia od 5 lat),
● umieszczone są na nośnikach, których już nie możemy w bibliotece odczytać, np. z powodu braku sprzętu (czarne płyty analogowe, kasety magnetofonowe). Jeśli znajdują się na nich ważne dla biblioteki dokumenty archiwalne, np. zapisy z imprez bibliotecznych, warto je przegrać na nowsze nośniki.

Tok postępowania ze zbiorami wyselekcjonowanymi jest różny w zależności od kryterium selekcji.
Jednakowy przebieg pracy to:
● przygotowanie przez bibliotekarza książek przeznaczonych do selekcji,
● powołanie przez dyrektora szkoły komisji, która po przejrzeniu wskazanych pozycji stawia protokolarnie wniosek o ich wyłączenie ze zbiorów z określonej przyczyny, (zawarty w protokole wykaz książek ujęty jest w rubryki przewidziane dla dowodu ubytku),
● dyrektor szkoły ustosunkowuje się do wniosku komisji i odnotowuje na protokole stosowną decyzję,
● wykreślenie książek wycofanych z ewidencji bibliotecznej (przeprowadzenie przez rejestr ubytków), usunięcie ich opisów z katalogów.
Dalej postępuje się różnie w zależności od przyczyny selekcji. Książki wyselekcjonowane ze względów formalnych (zniszczone, zdekompletowane) po wykreśleniu z ewidencji bibliotecznej przekazuje się na makulaturę, a na protokole umieszcza odpowiednią informację.

Selekcja zbiorów

Copyright © 2022 Bialska BiblioGratka. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
2011.
Powered by Joomla 1.7 Templates