Praca pedagogiczna

Zakres czynności związanych z pracą pedagogiczną zależy od potrzeb szkoły, ilości zatrudnionych nauczycieli bibliotekarzy oraz stopnia stworzenia warunków do wykonywania zaplanowanych działań i mogą to być:

 1. Prowadzenie zajęć z klasami lub grupami w ramach edukacji czytelniczej i medialnej.
 2. Indywidualna praca z uczniem zdolnym i uczniem z dysfunkcjami.
 3. Prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa – konkursy, wystawy, spotkania z autorami, kluby dyskusyjne, prowadzenie kącika recenzji, itp.
 4. Organizowanie imprez ogólnoszkolnych, lokalnych, miejskich, krajowych,
  np.: przeglądy, festiwale, spotkania autorskie, wycieczki, sesje.
 5. Opracowanie projektów i realizacja grantów.
 6. Uczestniczenie w programach typu: Sokrates Comenius, e-Twinning itp.
 7. Rozpoznawanie zainteresowań oraz innych potrzeb czytelniczych poprzez arkusze obserwacji, ankiety, wywiady, eksperymenty, analizy, zapytania informacyjne.
 8. Opracowanie wyników tych badań.
 9. Przygotowanie scenariuszy, konspektów, programów do zajęć dydaktycznych
  i pozalekcyjnych.
 10. Prowadzenie zajęć biblioterapeutycznych.
 11. Opieka nad grupą uczniów współpracujących z biblioteką.
 12. Organizacja i realizacja cyklu zajęć z samokształcenia.
 13. Opieka nad Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.
 14. Upowszechnianie technologii informacyjnej w formie wspomagania nauczania – korzystanie z różnych aplikacji, z Internetu, przygotowanie do wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania i wykorzystywania informacji.
 15. Wprowadzenie uczniów do Web 2.0 jako formy współtworzenia interaktywnych stron typu serwisowego.
 16. Szkolenie uczniów w posługiwaniu się katalogami tradycyjnymi i komputerowymi.
 17. Przygotowanie uczniów do korzystania z innych systemów bibliotecznych.
 18. Inicjowanie i prowadzenie dla społeczności szkolnej zajęć z szeroko pojętej kultury.
 19. Wprowadzenie do nauczania generatywnego, czyli uczenie samodzielnego rozwiązywania problemów przez uczniów.
 20. Przygotowanie uczniów do edukacji permanentnej, czyli uczenia się przez całe życie.
 21. Prowadzenie szkoleń w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
 22. Pedagogizacja rodziców.

Źródło: Staniów B., Biblioteka szkolna dzisiaj, Warszawa, 2012

Copyright © 2022 Bialska BiblioGratka. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
2011.
Powered by Joomla 1.7 Templates