Ewidencja

Na ewidencję zbiorów składa się:

 1. Ustalanie wielkości księgozbioru.
 2. Kontrola powiększania się zbiorów – w sposób ciągły.
 3. Ustalenie wysokości oraz źródeł pochodzenia wydatków związanych z gromadzeniem zbiorów.
 4. Rejestrowanie ubytków oraz ustalanie ich przyczyn.
 5. Prowadzenie sumarycznej ewidencji wpływów polegającej na ujęciu całych partii wpływających do biblioteki materiałów bez względu na źródło wpływu.
 6. Prowadzenie szczegółowej ewidencji wpływów polegającej na oddzielnym zarejestrowaniu każdego wpływającego do biblioteki dokumentu.
 7. Prowadzenie szczegółowej i sumarycznej ewidencji ubytków.
 8. Prowadzenie ewidencji finansowo- księgowej wpływów i ubytków, ustalenie stanu ilościowego i wartości zgromadzonego zbioru z uwzględnieniem zachodzących zmian.
  • współpraca z komórką finansowo- księgową szkoły,
  • sporządzanie zestawień zinwentaryzowanych jednostek bibliotecznych
  • sporządzanie zestawień ubytków.

Źródło: Staniów B., Biblioteka szkolna dzisiaj, Warszawa, 2012

Ewidencja druków zwartych i zbiorów specjalnych (audiowizualnych)

Formularze:

Wzór księgi inwentarzowej

Rejestr przybytków

Rejestr ubytków

Sumaryczne zestawienie ubytków

Sumaryczne zestawienie jednostek zinwentaryzowanych

 

 

Copyright © 2022 Bialska BiblioGratka. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
2011.
Powered by Joomla 1.7 Templates