Skontrum

Skontrum, czyli kontrola zbiorów bibliotecznych, ma na celu przede wszystkim ustalenie stanu i ujawnienie braków. Przepisy przewidują, że skontrum przeprowadza się m.in.:

● w bibliotekach z wolnym dostępem do półek – co najmniej raz na 5 lat,

● w bibliotekach o innym systemie udostępniania, których zbiory nie przekraczają

100 tys. jednostek ewidencyjnych – co najmniej raz na 10 lat.

Szczegółowe ustalenia dotyczące częstotliwości kontroli zbiorów w bibliotekach szkolnych podejmuje dla swego rejonu organ księgowo-finansowy. Ponadto, niezależnie od tych terminów, skontrum przeprowadza się:

● w przypadku zmiany na stanowisku bibliotekarza,

● w razie wypadku losowego (np. kradzieży, pożaru) – w takiej sytuacji można przeprowadzić skontrum wyrywkowe – kontrolę całości lub części zbiorów narażonych na wypadek bądź specjalnie cennych.

Przeprowadzenie skontrum zarządza dyrektor szkoły, który powołuje co najmniej 2-osobową komisję skontrową złożoną z pracowników szkoły. Bibliotekarz przekazujący bibliotekę nie może być członkiem komisji, powinien jednak być obecny w toku jej pracy. Komisja działa na podstawie regulaminu nadanego przez dyrektora szkoły.

Do zadań komisji skontrowej należą:

● kontrola i ustalenie rzeczywistego stanu zbiorów – ilości i wartości – na podstawie ksiąg inwentarzowych lub innej dokumentacji, komputerowych baz danych, kart książek, kart czytelników, itp.,

● opracowanie wniosków ujawnionych braków,

● sporządzenie w dwu egzemplarzach protokołu skontrum wraz z wykazami braków względnych i bezwzględnych oraz niezgodności z księgami inwentarzowymi. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się dyrekcji szkoły, drugi – z załączonymi arkuszami kontroli – pozostaje w bibliotece. Do protokołu dołącz się regulamin komisji. Istnieje wiele metod przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych. Wybór metody zależy od wielkości zborów, ich organizacji i systemu ustawienia.

braki względne - stwierdzone w skontrum po raz pierwszy, tych nie przeprowadza się przez rejestr ubytków

braki bezwzględne – braki względne powtarzające się przy kolejnym skontrum. Ich wykaz staje się dowodem ubytku i stanowi podstawę wpisu do rejestru ubytków po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.

Copyright © 2022 Bialska BiblioGratka. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
2011.
Powered by Joomla 1.7 Templates